Ngày 11/8/2018, Đảng ủy Sở VH,TT&DL tỉnh Điên Biên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho lãnh đạo, công chức các phòng quản lý Nhà nước; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, trưởng, phó phòng, tổ đội các đơn vị trực thuộc và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Sở VH,TT&DL.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư TT Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VH,TT&DL xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong thời gian tới. Do vậy,  đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư TT Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL đã đề nghị các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống./.

Tin, ảnh: Ngọc Châu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.414.672
    Online: 21