Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1685/QĐ-TTg phê duyệt đề án " Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn".

Theo đó tập trung vào ba mục tiêu:

+ Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vận hành theo kinh tế thị trường, là động lực góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác

+ Cơ cấu lại ngành theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, chú trọng sản phẩm du lịch chất lượng và giá trị cao.

 + Phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước để du lịch phát triển đạt hiệu quả cao về kinh tế và xã hội môi trường.

* Mục tiêu cụ thể đến 2025: Tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 27 tỷ USD, ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP; tạo ra 6 triệu việc làm; đón và phục vụ 30 - 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Đề án cũng đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể, 5 giải pháp và giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đề án, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống thông tin thị trường du lịch; xây dựng quy chế điều phối hoạt động du lịch...; phát triển đội ngũ đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Trần Phương - KHTC


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.777
    Online: 107