Sáng 16/12, Chi bộ Trung tâm văn hóa tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị, có đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

Năm 2018, Chi bộ Trung tâm Văn hóa đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được Chi ủy triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạt được những kết quả quan trọng.

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn: Ngay từ đầu năm, cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo các hoạt động như văn hóa tuyên truyền, chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn cho cơ sở, công tác tuyên truyền, cổ động, triển lãm; cấp ủy Chi bộ đã chủ động, tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác, chỉ đạo, phối hợp các phòng chuyên môn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao; trong năm qua đơn vị đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao như: Hoạt động Nghệ thuật quần chúng đạt 130% KH, hoạt động tuyên truyền thông tin lưu động đạt 110% KH; Cổ động triển lãm và hoạt động Tin ảnh Điện Biên đạt 177% KH.

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng: Nhiệm kỳ 2017 - 2019 chi bộ đã bầu 03 đồng chí trong Chi ủy; hiện Chi bộ có 16 đảng viên (6 nam và 10 nữ) là đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị, số đảng viên là ủy viên BCH Đảng bộ Sở 01 đồng chí.

Trong năm 2018, Chi bộ luôn duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ theo điều lệ Đảng quy định. Trong sinh hoạt phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, làm rõ những vấn đề đúng, sai trong thực thi nhiệm vụ; phát huy những yếu tố tích cực, khắc phục những hạn chế nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ trong đơn vị. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, viên chức, đảng viên yên tâm công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Trong công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên cũng được chi bộ và các đoàn thể quan tâm, trong năm chi bộ đã xin ý kiến Đảng ủy Sở cho 02 quần chúng ưu tú làm hồ sơ lý lịch xét kết nạp đảng trong thời gian tới; 02 đảng viên chuyển về sinh hoạt tại nơi cư trú; giới thiệu 01 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Với sự quyết tâm, sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy chi bộ, sự nỗ lực phấn đấu của các đảng viên chi bộ Trung tâm Văn hóa đã triển khai đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng: Chi bộ đạt trong sách, vững mạnh; 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 12,5%, 14 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87,5%. Không có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hoặc đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ đạt 0%.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chì chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Trung tâm Văn hóa đã đạt được trong năm 2018. Chi bộ đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị đơn vị được phát huy, hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2018. Sang năm 2019, đồng chí đề nghị Chi bộ đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số  vấn đề như: Giáo dục tư tưởng chính trị đối với đảng viên cũng như toàn thể viên chức, lao động trong đơn vị yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan  tạo thành khối thống nhất; duy trì sinh hoạt chi bộ thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Chi ủy quan tâm tới công tác phát triển Đảng viên mới, tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh đã đề ra 6 nhiệm vụ trong tâm và đưa ra 6 Giải pháp thực hiện mà cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ phấn đấu thực hiện tốt trong năm 2019./.

Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.414.671
    Online: 20