Để giúp cho hội viên nông dân nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bạo lực gia đình, trong quí I hội nông dân tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn tập huấn tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cho 340 Hội viên nông dân tại các xã Noong Bua (thành phố Điện Biên Phủ), xã Thanh Yên huyện Điện Biên, Xã Mường Báng huyện Tủa Chùa và xã Quài Tở huyện Tuần Giáo.

Thông qua lớp tập huấn, hội viên nắm bắt được như thế nào được gọi là bạo lực gia đình, những hành vi bạo lực gia đình và hậu quả của bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời được giới thiệu nội dung Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Ngoài ra các hội viên còn được hướng dẫn cách giải quyết khi gặp các tình trạng bạo lực gia đình tại gia đình mình hoặc hiện tượng bạo lực gia đình tại nơi sinh sống. Qua đó sẽ giúp cho hội viên nông dân có nhận thức đúng đắn và tình trạng bạo lực gia đình sẽ ngày càng giảm đi.

Thanh Tâm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.706.121
Online: 69