Sau khi khảo sát điều tra về thực trạng công tác PCBLGĐ tại Thị xã Mường Lay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm PCBLGĐ tại Xã Nay Lưa - Thị xã Mường Lay, trên cơ sở đó tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện những năm tiếp theo.

Nhằm triển khai công tác PCBLGĐ hiệu quả, đầu năm 2014, Sở VHTTDL phối hợp Phòng VHTT Thị xã Mường Lay thành lập Ban chỉ đạo PCBLGĐ, 05 CLB Gia đình phát triển bền vững, 05 nhóm PCBLGĐ, mỗi CLB có từ 10-15 thành viên. 

Việc thành lập các tổ chức cơ sở nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; giáo dục, khuyến khích động viên nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác nhằm đảm bảo thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa. 

Ban chỉ đạo, Câu lạc bộ, nhóm PCBLGĐ hoạt động theo quy chế và đảm bảo các thành viên tham gia câu lạc bộ, nhóm PCBLGĐ được tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình.

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở VHTTDL  đã tập huấn cho Ban chỉ đạo mô hình PCBLGĐ; Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và các thành viên trong CLB, nhóm PCBLGĐ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm duy trì sinh hoạt CLB hiệu quả.

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.706.116
Online: 68