Ngày 24/3/2014, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa đã ra mắt CLB Gia đình phát triển bền vững và khai mạc lớp tập huấn triển khai mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên gồm các đồng chí trong Ban chỉ đạo PCBLGĐ, Ban chủ nhiệm và các thành viên 5 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 5 nhóm PCBLGĐ xã Mường Đun và các cán bộ văn hóa xã của huyện Tủa Chùa.

Nội dung tập huấn cung cấp những kiến thức chung về phòng, chống bạo lực gia đình;  một số kỹ năng trong việc xây dựng Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình, CLB gia đình phát triển bền vững.   

Xã Mường Đun được chọn triển khai mô hình PCBLGĐ sau thời gian Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Tủa Chùa khảo sát, nghiên cứu trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.706.252
Online: 22