Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 43/CV-SVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2013 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn một số nội dung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm rõ tại văn bản số 242/BVHTTDL-TCCB ngày 22/1/2013.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 43/CV-SVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2013 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn một số nội dung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm rõ tại văn bản số 242/BVHTTDL-TCCB ngày 22/1/2013.


Trong đó nêu rõ phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần; Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc thì lễ tang không tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định cũng quy định 04 hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức: “Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa chỉ mang băng vải đen, có kích thước 1,2m x 0,2m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị”. Các đối tượng khác như: cá nhân, thân nhân của người từ trần có thể dùng vòng hoa hoặc lẵng hoa, bó hoa viếng tại các lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.  

Việc quy định vòng hoa luân chuyển tại các lễ tang cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, tránh phô trương đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước.

Ngoài ra Nghị định cũng quy định rõ về việc rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ như trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc từ gia đình đến nơi an táng hạn chế việc rắc vàng mã và khuyến khích không rắc vàng mã, nhằm mục đích chống lãng phí và không gây mất vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông; Không rắc tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trên đường đưa tang, nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về Ngân hàng và tín dụng; Không đốt đồ mã (nhà, xe các loại, điện thoại, các vật dụng sinh hoạt khác) tại nơi an táng vì không phù hợp với phong tục, tập quán trong lễ tang./.

Nguyễn Lan Phương – Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.764.093
Online: 35