I. VỊ TRÍ

- Vị trí: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Chính thức ra mắt và hoạt động từ ngày 20/11/2011.

- Trụ sở: Tại trụ sở II, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động thông tin và xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật để giao dịch trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, quảng bá thông tin, hình ảnh về sản phẩm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến doanh nghiệp du lịch và khách du lịch trong nước và ngoài nước.

- Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn đối với khách du lịch.

- Tổ chức cập nhật, lưu trữ thông tin du lịch, xuất bản các ấn phẩm du lịch, phát triển các Điểm thông tin du lịch, lắp đặt các biển quảng cáo du lịch.

- Xây dựng và điều hành Trang thông tin điện tử du lịch tỉnh Điện Biên.

- Tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch, các chương trình giới thiệu sản phẩm khuyến mại về du lịch để thu hút du khách.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, xác định thị trường trọng điểm, đánh giá nhu cầu, thị hiếu của du khách nhằm hoạch định chiến lược xúc tiến du lịch.

- Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch xây dựng chiến lược, kế hoạch xúc tiến thị trường du lịch.

- Tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội thảo, sự kiện du lịch.

- Tổ chức các chương trình khảo sát du lịch (Famtrip), các chương trình giới thiệu du lịch (Roadshow).

- Thu thập ý kiến của các hãng lữ hành và du khách về điểm đến, về sản phẩm du lịch để có kế hoạch xây dựng điểm đến hấp dẫn và sản phẩm du lịch phù hợp.

- Thu thập và cập nhật thông tin về thị trường du lịch để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp du lịch.

- Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các khu du lịch, điểm du lịch đa dạng, độc đáo, có chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

- Mở rộng liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, các cơ quan xúc tiến du lịch, các hãng hàng không, đơn vị vận chuyển du lịch… để đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch.

- Liên kết phát triển các dịch vụ tư vấn, dịch thuật, hướng dẫn du lịch để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và du khách.

- Cung ứng các dịch vụ du lịch, các dịch vụ công có liên quan đến ngành du lịch đối với các tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ du lịch, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và giải quyết việc làm cho xã hội.

- Quản lý, vận hành Trung tâm Giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ.

III. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Giám đốc: Phạm Văn Thăng

- Năm sinh: 1982

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị du lịch - khách sạn

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3812388

- Email: thangdulichdienbien@yahoo.com

2. Phó Giám đốc: Bùi Thị Thu Hà

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3.835336

- Email: nganhatccb@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.926.633
Online: 41