• Quá trình xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" tỉnh Điện Biên

  Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đối với những công dân Việt Nam đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình...
 • Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2019

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa Cơ sở về quản lý và tổ chức lễ hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước về hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.
 • Nét văn hóa độc đáo của người Khơ Mú qua "Lễ cầu mùa"

  Mỗi dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng riêng, gọi đó là bản sắc văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Yếu tố để dễ dàng nhận diện được văn hóa của từng dân tộc được thể hiện qua tập quán...
 • Phục dựng Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ mú

  Ngày 20/6/2019 Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin, UBND xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo tổ chức thực hiện phục dựng, bảo tồn Lễ hội Cầu mùa của dân tộc Khơ Mú tại bản Huổi Lốt, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo.
 • Lễ cúng bản của dân tộc Hà Nhì huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

  Dân tộc Hà Nhì nói chung trong đó có dân tộc Hà Nhì tỉnh Điện Biên nói riêng đều coi sinh hoạt Lễ hội là hoạt động văn hóa tinh thần quan trọng nhất, không thể thiếu trong đời sống của mình. Tiêu biểu trong các Lễ hội của người Hà Nhì là Lễ Cúng...
 Liên kết website
Thống kê: 6.387.046
Online: 21