• Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

  Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền, trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
 • kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

  Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020), xin trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí.
 • Chiến dịch Biên giới năm 1950

  Chiến dịch Biên giới năm 1950 là một trong những chiến thắng quan trọng của Quân đội ta giai đoạn 1945 - 1954, là tiền đề quan trọng cho sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ, là bước đệm vững chắc cho thắng lợi của cuộc kháng chiến...
 • Kỷ niệm 75 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến (23/9/1945 – 23/9/2020)

  Cách đây 75 năm, ngày 23/9/1945, với dã tâm muốn đô hộ nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Nhân dân Nam Bộ sục sôi căm thù,...
 • Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên

  Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2020 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên phấn khởi chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ...
 Liên kết website
Thống kê: 6.801.763
Online: 62