• Vũ khí hữu hiệu chống Covid-19: Lấy cái vô hình chống giặc vô hình

    Đại dịch Covid -19 đã và đang hoành hành khắp thế giới với những tổn thất vô cùng nặng nề về kinh tế cũng như sức khoẻ con người… Và trong cuộc chiến với Covid, một trong những vũ khí hữu hiệu không thể không nhắc tới đó là ứng dụng công nghệ...
  • Thông điệp 5T phòng chống Covid-19 trong tình hình mới

    Ngày 01/9/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà -...

 Liên kết website
Thống kê: 7.606.105
Online: 79