• Sức khỏe và sự hội nhập của Thể thao Điện Biên với nền thể thao cả nước

    Trong không khí tưng bừng, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước diễn biến của tình hình hiện nay cả thế giới đang gồng mình để đối phó với tình hình...
  • Bước phát triển mới của phong trào TDTT quần chúng

    Cùng với nhiệm vụ phát triển KT - XH, phong trào TDTT của tỉnh Điện Biên có bước phát triển mạnh mẽ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Phòng VH -TT huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động; phối hợp với các cơ quan, ban,...

 Liên kết website
Thống kê: 6.638.423
Online: 46