Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
 

            1. Giám đốc: Phạm Việt Dũng

- Năm sinh: 1964

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3825558 

              2. Phó Giám đốc: Đoàn Văn Chì

                - Năm sinh: 1965

                - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

                - Trình độ Chính trị: Cao cấp

                - Điện thoại: 0215.3828118 

                - Email: chidvdb@gmail.com

              3. Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Hiệp

                - Năm sinh: 1976

                - Trình độ chuyên môn: Cử nhân TDTT

                - Trình độ Chính trị: Cao cấp

                - Điện thoại: 0215.3827096 

                - Email: hiephoa76@gmail.com

 
 Liên kết website
Thống kê: 6.838.935
Online: 37