Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
 

            1. Giám đốc: Phạm Việt Dũng

- Ngày tháng năm sinh: 25/3/1964

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3825558 

               2. Phó Giám đốc: Đào Ngọc Lượng

                - Ngày tháng năm sinh: 13/7/1959

                - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

                - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

                - Điện thoại: 0215.3833447 

                - Email: luongvhdb@gmail.com

               3. Phó Giám đốc: Đoàn Văn Chì

                - Ngày tháng năm sinh: 30/5/1965

                - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

                - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

                - Điện thoại: 0215.3828118 

                - Email: chidvdb@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.387.095
Online: 71