Ngày 25/10/1962 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) quyết định đổi tên khu tự trị Thái Mèo thành khu tự trị Tây Bắc và thành lập 3 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Nghĩa Lộ. Tỉnh được thành lập thì các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng được hình thành, Ty văn hóa cũng được hình thành trong bối cảnh đó. Đồng chí Lương Quy Nhân là giám đốc.

Lúc đó cơ sở vật chất trang thiết bị làm việc chưa có. Các thiết chế về văn hóa chưa có ở cấp tỉnh nhưng ở huyện đã có 2 cửa hiệu sách, 2 cửa hiệu ảnh, 4 đội chiếu bóng lưu động do Sở Văn hóa Tây Bắc thành lập. Riêng huyện Điện Biên có Đài truyền thanh và thư viện.

Năm 1965 ở Trung ương thành lập Tổng cục thông tin, đến năm 1966 Lai Châu thành lập Ty thông tin, đồng chí Nguyễn Ngọc Thưởng giữ chức trưởng ty.

Năm 1970 ở Trung ương thành lập Bộ Văn hóa Thông tin Ủy ban hành chính tỉnh ra quyết định giải thể Ty thông tin sáp nhập vào văn hóa, thành lập Ty văn hóa thông tin. Đồng chí Lương Quy Nhân giữ chức Trưởng ty.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc ngành văn hóa thông tin đã tổ chức nhiều loại hình hoạt động như: Chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, sáng tác thơ ca, tuyên truyền cổ động ở mọi lúc mọi nơi. Thông qua các hoạt động đó để tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ, giáo dục truyền thống đoàn kết Nhân dân giữa các dân tộc, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, học tập tinh thần quả cảm sự hy sinh anh dũng của bộ đội và nhân dân các dân tộc, bảo vệ tổ quốc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủ công nghiệp, giới thiệu gương người tốt việc tốt.

Trong quá trình phát triển Ty văn hóa thông tin đã giúp tỉnh Phong Sa Ly, U Đom Xay, Luông Pra Băng đào tạo diễn viên, nhạc công nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình tổ chức, phương pháp quản lý và hoạt động của ngành văn hóa.

Thời kỳ năm 1976 -1990 ngành đã tích cực bám sát tập trung tuyên truyền cho phong trào thi đua lao động sản xuất, phục vụ cuộc tổng tuyển cử quốc hội thống nhất cả nước và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

Năm 1990 Sở Thể dục thể thao sát nhập với Sở Văn hóa Thông tin. Đồng chí Mai Xuân Lộc là Giám đốc Sở. Tiền thân Nha thể dục Trung ương cơ quan quản lý đầu tiên trong lĩnh vực TDTT được thành lập ngày 30/1/1946 là Sở TDTT sau này. Công tác chỉ đạo và hoạt động vẫn phát triển mạnh, nhất là thể dục thể thao quần chúng và thể dục thể thao trong học đường.

Sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước ngành Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đã có những đóng góp chung vào sự nghiệp chung của dân tộc. Cơ sở vật chất của ngành từng bước được ổn định, trang thiết bị kỹ thuật được thay thế, các thiết chế văn hóa thông tin ngày càng được củng cố, mở rộng.

Đầu năm 1995 ở Trung ương thành lập Bộ Văn hóa thông tin trên cơ sở tách từ Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch trên cơ sở đó ở Lai Châu 7/1995 Sở Văn hóa Thông tin cũng trên cơ sở tách Thể dục thể thao ra, giữ nguyên mô hình Văn hóa thông tin như năm 1990.

Ngày 05/5/2008, thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngành Văn hóa sáp nhập với ngành Thể thao và ngành Du lịch được tách ra từ Sở Thương mại và Du lịch cùng với công tác gia đình được tách ra từ Ủy ban dân số Gia đình và trẻ em trở thành ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch như ngày nay. Đồng chí Phạm Văn Hưng là Giám đốc Sở.

Kể từ sau khi sát nhập ngành trở thành một ngành lớn, đa lĩnh vực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên có 9 đơn vị trực thuộc và 9 phòng ban chuyên môn với 375 công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được kiện toàn, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, công tác cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư. Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được nghiên cứu sưu tầm bảo tồn giới thiệu. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển tương đối mạnh. Lượng khách và doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch tăng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch. Tích cực phối hợp với các tỉnh trong vùng để liên kết phát triển du lịch.

Ngày 05/5/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Sở. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, Sở đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp, các ngành, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, đóng góp ngày càng sâu sắc, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhân được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng 3 (01 cá nhân năm 2012); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2014); Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (2009, 2016); Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017). Ngoài ra còn nhiều Bằng khen do UBND và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng dành cho các cá nhân và tập thể.

Với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", dưới ánh sáng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Điện Biên cùng sự phối hợp chủ động, có trách nhiệm của các sở, ban ngành, lực lượng trong tỉnh và các địa phương trong cả nước, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, hội viên và văn nghệ sĩ toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào, hăng say lao động, sáng tạo; nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng nhau viết tiếp trang sử truyền thống của ngành, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phát triển lên một tầm cao mới, đóng góp ngày càng toàn diện và sâu sắc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng, của đất nước nói chung trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. /.

 Liên kết website
Thống kê: 6.387.068
Online: 43