• Kết quả thực hiện chiến lược gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  Qua 7 năm triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Nhận thức...
 • Gia đình là tế bào của xã hội

  Gia đình là một tế bào của xã hội, là tổ ấm của mỗi người, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự...
 • Quyền và trách nhiệm của cha mẹ

  Cha mẹ và con cái là những đối tượng gắn bó với nhau bằng tình huyết thống thiêng liêng hoặc bằng sự nuôi dưỡng đầy trách nhiệm và tình cảm. Cha mẹ nhìn thấy hình ảnh của mình, của vợ/chồng mình, của tương lai...
 • Quyền của người vợ, người chồng trong gia đình

  Trong gia đình xã hội chủ nghĩa, vợ chồng bình đẳng, thương yêu, giúp đỡ nhau tiến bộ, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau nuôi dạy con thành những công dân có ích cho xã hội.
 Liên kết website
Thống kê: 6.764.025
Online: 35