• Về thăm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam

  Những ngày tháng 3 này, đường vào di tích Trung tâm đề kháng Him Lam điểm trắng sắc hoa Ban. Sắc hoa gợi nhớ mùa xuân năm 1954, bộ đội ta giấu quân dưới những cánh rừng Ban trắng muốt, chờ ngày khai hỏa mở màn Chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Ðể rồi lập...
 • Khu Di tích lịch sử Vừ Pa Chay

  Khu di tích lịch sử Vừ Pa Chay nằm trên địa phận ba bản là Nậm Ngám A, Nậm Ngám B và Nậm Ngám C thuộc xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông. Tại đây thủ lĩnh Vừ Pa Chay (Giàng Tả Chay) người dân tộc Mông đã cùng với nhân dân các dân tộc, Khơ Mú, Lào… đã...
 • Một số cơ hội và thách thức trong công tác bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Điện Biên

  Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản. Đối với tỉnh Điện Biên hiện nay, công tác bảo tồn đã đạt được những kết quả nhất định nhờ có những cơ hội,...
 • Hành trình tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã để lại cho mảnh đất Điện Biên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, đây là một di tích có ý nghĩa giá trị lịch sử lớn lao đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với nhân dân yêu chuộng...
 • Công tác xếp hạng di tích năm 2019

  Nhằm tiếp tục công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao Bảo tàng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu, khai thác...
 Liên kết website
Thống kê: 6.599.279
Online: 16