• Bem của dân tộc Thái - Ngành Thái đen

  Trong số 19 dân tộc đang cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, dân tộc Thái chiếm đa số. Cộng đồng người Thái ở Điện Biên gồm hai ngành: ngành Thái đen và Thái trắng. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển lâu dài, cộng đồng dân tộc Thái...
 • Trống đồng Na Luông – Hiện vật cổ tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên

  Trống đồng là một loại sản phẩm sáng tạo độc đáo, đặc sắc, tiêu biểu của nền văn minh thời cổ - trung đại nước ta.
 • Bảo tàng tỉnh tiếp nhận hiện vật kháng chiến

  Ngày 24/6 tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Điện Biên, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận 56 hiện vật do Phòng văn hóa – Thông tin huyện Điện Biên bàn giao.
 • Giới thiệu trang phục dân tộc Mông, ngành Mông đỏ

  Trong 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, dân tộc Mông là dân tộc đông thứ 2, chiếm khoảng trên 38% dân số trong toàn tỉnh. Hiện nay, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đang được quan tâm và chú trọng.
 • Máy điện thanh của anh hùng Chu Văn Mùi

  Là một trong những người lính được khen ngợi và tặng thưởng Huân chương chiến sĩ hạng Nhất ngay tại mặt trận, đồng chí Chu Văn Mùi chính là người đã chiến đấu kiên cường trên đồi A1 nhiều ngày đêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chiến sĩ...
 Liên kết website
Thống kê: 6.926.560
Online: 40