• Một số cơ hội và thách thức trong công tác bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Điện Biên

  Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản. Đối với tỉnh Điện Biên hiện nay, công tác bảo tồn đã đạt được những kết quả nhất định nhờ có những cơ hội,...
 • Hành trình tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

  Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã để lại cho mảnh đất Điện Biên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, đây là một di tích có ý nghĩa giá trị lịch sử lớn lao đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với nhân dân yêu chuộng...
 • Công tác xếp hạng di tích năm 2019

  Nhằm tiếp tục công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao Bảo tàng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu, khai thác...
 • Nguồn gốc, cách chế tạo nhạc cụ trong Nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Điện Biên

  Âm nhạc trong Nghệ thuật Xòe đã góp phần tạo nên không gian vui tươi rộn rã của bản mường Thái mỗi dịp tổ chức xòe vòng mà không phải dân tộc nào cũng có. Nhạc cụ cổ xưa nhất trong Nghệ thuật Xòe là các sản phẩm của tự nhiên như những đoạn gỗ,...
 • Câu chuyện về khối thuốc nổ 960kg trên đồi A1

  Trong hệ thống phòng thủ cỡ bự của Thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954, A1 là cứ điểm quan trọng bậc nhất, là cánh cửa then chốt che chở cho khu trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Suốt 39 ngày đêm chiến đấu kiên cường, sau khi đào...
 Liên kết website
Thống kê: 6.550.993
Online: 22