Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

 
 

 

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

 1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn.

 2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của UBND huyện, thị xã, thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.  

II. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ

Mai Thị Hường

Phó Trưởng phòng PT

0215.3812282

0915.542.569

 

Nguyễn Duy Tân

Phó trưởng phòng

 

0917.479.599

 

2. Trung tâm văn hóa - TT - TT thành phố ĐBP

Nguyễn Trọng Liên

Giám đốc

0215.3812.578

0916.696.188

 

Trịnh Duy Tuấn

Phó Giám đốc

0215.3813.499

0912.445.127

 

Lường Thanh Xương

Phó Giám đốc

 

0912.575.453

 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mường Lay

Hoàng Văn Sinh

Phó Trưởng phòng PT

 

0976.548.166

 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên

Phạm Minh Châu

Trưởng phòng

0215.3925.889

0912.600.877

phamminhchau70@gmail.com

5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên Đông

Nguyễn Trọng Dũng

Trưởng phòng

0215.3891.689

0868.992.628

 

Hoàng Văn Trung

 

 

 

 

Cứ A Xềnh

Phó Trưởng phòng

021.3891.119

0165.6052.954

 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Chà

Lò Thị Duyên

Trưởng phòng

0215.3842.661

0915.166.839

duyenhonghanh@yahoo.com

Nguyễn Xuân Trưởng

Phó Trưởng phòng

0215.3842.152

0125.455.3346

 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Nhé

Vũ Tiến Hưng

Trưởng phòng

0215.3740.369

0916.642.349

 

Lê Hồng Nam

Phó Trưởng phòng

0215.374.956

0917.006.901

 

Nguyễn Như Kiên

Phó Trưởng phòng

0215.3740.369

0123.8584.102

 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Ảng

Nguyễn Văn Trung

Trưởng phòng

0215.3856.960

0918.081.189

nguyenvantrungtc2@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng phòng

 

088.689.388

 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuần Giáo

Đoàn Văn Hợp

Trưởng phòng

0215.3500.323

0913.056.938

 

Vũ Đức Lâm

Phó Trưởng phòng

 

0902.299.946

 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa

Nguyễn Xuân Bắc

Trưởng phòng

0215.3845.337

0912.793.275

 

Dương Thanh Sơn

Phó Trưởng phòng

0215.3503.991

0168.597.6389

 

Vừ  A Ký

Phó Trưởng phòng

 

0915.536.154

 

11. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Nậm Pồ

Mai Thế Mạnh

Trưởng phòng

0215.3745.111

0979.735.569

 

Phan Ngọc Linh

Phó Trưởng Phòng

 

0917.624.678

 

               
 Liên kết website
Thống kê: 6.843.719
Online: 20