Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiền thân là Nhà truyền thống Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, được xây dựng năm 1959 nhằm sưu tầm, lưu giữ các hiện vật, tài liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thay đổi nhiều tên gọi khác nhau, đến năm 2004, UBND lâm thời tỉnh Điện Biên có quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 14/4/2004 về việc tách Bảo tàng Điện Biên thành Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Bảo tàng Dân tộc trực thuộc Sở Văn hoá Thông tin. 

Hiện nay Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm trên đường 7/5 (Quốc lộ 279), phố 3 - phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ.

1.     Chức năng:

Sưu tầm, bảo quản, trưng bày những tài liệu, hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ; nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức khoa học nhằm giáo dục truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng cho đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài nước.

2.     Nhiệm vụ:

Tiến hành phát hiện, sưu tầm các tài liệu, hiện vật có liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, bảo quản, lập hồ sơ hiện vật và di tích lịch sử thuộc quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Tổ chức trưng bày cố định và lưu động phục vụ khách tham quan.

Quản lý, bảo vệ và lập hồ sơ di tích thuộc quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Quản lý và sử dụng CCVC, LĐ, tài sản và tài chính của đơn vị theo đúng pháp luật và chính sách  hiện hành của Nhà nước.

Tổ chức biên soạn ấn hành các tư liệu, sách, bưu ảnh về công tác nghiệp vụ bảo tàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở VHTTDL giao.

3.     Ban lãnh đạo:

* Giám đốc:  Vũ Nam Hải

- Năm sinh: 1963

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.508988

- Email: haivunam@gmail.com

* Phó Giám đốc: Vũ Thị Tuyết Nga

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3829196

- Email: vuthituyetnga@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.705.120
Online: 64