Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  20/2020/QĐ-UBND Quyết định Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên30/09/2020
  12/2020/QĐ-UBND Quyết định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.07/08/2020
  1192/QĐ-TTgQĐ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao05/08/2020
  1471/QĐ-SVHTTDLQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 201926/07/2020
  330/KH-SVHTTDLKế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 202013/02/2020
  02/2020/QĐ-UBND Quyết định quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.13/02/2020
  17/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên06/12/2019
  19/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về định mức hoạt động; nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động; thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên13/04/2018
   Liên kết website
  Thống kê: 7.016.388
  Online: 47