Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa Chi tiết
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa Chi tiết
Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa Chi tiết
Điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa Chi tiết
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Văn hóa Chi tiết
Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Văn hóa Chi tiết
Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Văn hóa Chi tiết
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa Chi tiết
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa Chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa Chi tiết
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Văn hóa Chi tiết
Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Văn hóa Chi tiết
Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Chi tiết
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Chi tiết
Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Chi tiết
1 2 3 
 Liên kết website
Thống kê: 7.605.863
Online: 36