Chi tiết thủ tục

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận đề nghị người nộp hồ sơ chờ lấy kết quả, trường hợp người nộp hồ sơ không chờ hoặc người có thẩm quyền ký giấy đi vắng thì viết Phiếu hẹn.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ đề nghị người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Công chức xử lý hồ sơ kiểm tra đối chiếu nội dung trong giấy khai báo, trình Chủ tịch UBND ký xác nhận..

- Làm thủ tục văn thư.

Bước 4: Trả kết quả cho công dân

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..

b. Thời gian trả.

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

- Trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.

- Nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá": 01 bản chính

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Nội dung Giấy khai báo được xác nhận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

- Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS , Ngày 03 tháng 07 năm 2006 của Bộ Thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên.


 Liên kết website
Thống kê: 6.670.686
Online: 28