Chi tiết thủ tục

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận đề nghị người nộp hồ sơ chờ lấy kết quả, trường hợp người nộp hồ sơ không chờ hoặc người có thẩm quyền ký giấy đi vắng thì viết Phiếu hẹn.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ đề nghị  người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Công chức xử lý hồ sơ kiểm tra đối chiếu nội dung trong tờ khai, trình Chủ tịch UBND ký.

- Làm thủ tục văn thư.

Bước 4: Trả kết quả cho công dân

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..

b. Thời gian trả.

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

- Trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.

- Nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá: 01 bản chính theo mẫu.

2. Sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký (đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên; Tàu kiểm ngư, tàu nghiên cứu biển, tàu điều tra nguồn lợi thuỷ sản) hoặc chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá: kiểm tra xong trả lại.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                              

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai được xác nhận

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

Điều kiện cấp sổ thuyền viên

1. Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

2. Có đủ sức khoẻ và biết bơi;

3.  Được tập huấn về những kiến thức cơ bản khi hành nghề trên biển do cơ quan Đăng ký tàu cá có thẩm quyền tổ chức (Nếu chưa có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS , Ngày 03 tháng 07 năm 2006 của Bộ Thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên.


Tệp đính kèm:

1254881998343.doc
 Liên kết website
Thống kê: 6.670.677
Online: 28