Ít ai biết rằng cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 15km có một điểm du lịch hấp dẫn với nhiều cảnh đẹp nên thơ, đặc biệt vào mùa hoa Dã quỳ nở. Đó là xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

                                                                                                  

 Liên kết website
Thống kê: 6.508.106
Online: 25