Một số hình ảnh trong dịp Kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

                                                                                                                                                                                                     

 Liên kết website
Thống kê: 6.508.109
Online: 28