Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình » Tin tức hoạt động  
Triển khai các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại tỉnh Điện Biên
Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Xuất phát từ vai trò, vị trí của gia đình Việt Nam trong sự phát triển mọi mặt của đất nước, ngày 28/6 hàng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam.
Khảo sát xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia phong trào TDĐKXDĐSVH tại tỉnh Điện Biên
Trong 2 ngày 16 - 17/4, Cục Văn hóa Sơ sở tổ chức khảo sát thực tế và làm việc tại tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia phong trào TDĐKXDĐSVH.
NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là đích đến trong cuộc đời của mỗi người. Hạnh phúc theo nghĩa thông thường nhất chính là việc gì có tác động tốt đối với con người và mỗi một con người chúng ta ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, con người luôn trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Mục đích thì rõ ràng là vậy, song có không ít người vẫn tranh luận thế nào là hạnh phúc, làm thế nào để có được hạnh phúc.
Nhìn lại công tác gia đình tỉnh Điện Biên năm 2013

Năm 2013, công tác gia đình tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước” đã được người dân hưởng ứng nhiệt tình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, trên cơ sở đó đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

2
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.245.212