Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình » Tin tức hoạt động  
Triển khai các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại tỉnh Điện Biên
Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Xuất phát từ vai trò, vị trí của gia đình Việt Nam trong sự phát triển mọi mặt của đất nước, ngày 28/6 hàng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam.
Khảo sát xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia phong trào TDĐKXDĐSVH tại tỉnh Điện Biên
Trong 2 ngày 16 - 17/4, Cục Văn hóa Sơ sở tổ chức khảo sát thực tế và làm việc tại tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia phong trào TDĐKXDĐSVH.
NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là đích đến trong cuộc đời của mỗi người. Hạnh phúc theo nghĩa thông thường nhất chính là việc gì có tác động tốt đối với con người và mỗi một con người chúng ta ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, con người luôn trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Mục đích thì rõ ràng là vậy, song có không ít người vẫn tranh luận thế nào là hạnh phúc, làm thế nào để có được hạnh phúc.
Nhìn lại công tác gia đình tỉnh Điện Biên năm 2013

Năm 2013, công tác gia đình tỉnh Điện Biên tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối kết hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước” đã được người dân hưởng ứng nhiệt tình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, trên cơ sở đó đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

2
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.650.303