Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình » Gia đình văn hóa  
Sở VHTTDL phối hợp Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 2013, ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2013, với mục đích nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội về gia đình và công tác gia đình, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác xây dựng gia đình, hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, ngày 26/6, Sở VHTTDL phối hợp Hôi phụ nữ tỉnh Điên Biên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng  Năm Gia đình Việt Nam và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012

Nhận thức tầm quan trọng của Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ-TW nên công tác phụ nữ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên ngày càng được quan tâm. Việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về Bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ được làm tốt. Ngành đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành một số chế độ, chính sách phù hợp tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, qua đó có được những quyền lợi hợp pháp và chính đáng trong các lĩnh vực như: học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo hiểm xã hội... Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành đã xác định được những vấn đề cấp bách hiện nay của phụ nữ để đưa vào nội dung chương trình thực hiện Nghị quyết. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và Bình đẳng giới trong toàn ngành được đẩy mạnh. 

Hoạt động văn hóa, thể thao cho người cao tuổi

Nhằm giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích, làm gương cho con cháu , trong những năm, qua công tác xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người cao tuổi có chiều hướng phát triển, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị vốn văn hoá truyền thống. 

Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động về bình đẳng giới

Ngày 2/6/2011, tại Hòa Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo tham vấn, góp ý dự thảo Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 – 2015. Tham gia hội thảo có gần 60 đại biểu của 15 tỉnh miền núi phía Bắc và một số Bộ, ngành Trung ương.

Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên

Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và của công tác gia đình trong thời đại CNH-HĐH đất nước Chỉ thị 49 ngày 21/02/2005 Ban Bí Thư TW Đảng (khoá IX) có viết:

Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên

Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và của công tác gia đình trong thời đại CNH-HĐH đất nước Chỉ thị 49 ngày 21/02/2005 Ban Bí Thư TW Đảng (khoá IX) có viết:

Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.041.173