Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình » Phòng, chống bạo lực gia đình  
Kết quả sau 10 năm thi hành Luật Phòng chống Bạo lực gia đình của tỉnh Điện Biên
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008 nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên trong gia đình. Hiện nay bạo lực gia đình là vấn đề xã hội cần quan tâm; bởi đây là nguyên nhân làm xói mòn đạo đức con người, là nguy cơ gây tan vỡ hạnh phúc gia đình và phần lớn các thành viên gia đình mắc các tệ nạn xã hội là do ảnh hưởng từ bạo lực gia đình.
Hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn công tác phòng chống bạo lực gia đình nông thôn Quý I năm 2017
Để giúp cho hội viên nông dân nâng cao nhận thức về công tác phòng chống bạo lực gia đình, trong quí I hội nông dân tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn tập huấn tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cho 340 Hội viên nông dân tại các xã Noong Bua (thành phố Điện Biên Phủ), xã Thanh Yên huyện Điện Biên, Xã Mường Báng huyện Tủa Chùa và xã Quài Tở huyện Tuần Giáo.
Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016
Ngày 24/10/2016 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Điện Biên tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016 tại nhà Văn hóa trung tâm huyện.
Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020
Căn cứ Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Điện Biên đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình.
Triển khai mô hình PCBLGĐ tại thị xã Mường Lay
Sau khi khảo sát điều tra về thực trạng công tác PCBLGĐ tại Thị xã Mường Lay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm PCBLGĐ tại Xã Nay Lưa - Thị xã Mường Lay, trên cơ sở đó tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện những năm tiếp theo.
Huyện Tủa Chùa thành lập mô hình Phòng chống bạo lực gia đình
Ngày 24/3/2014, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa đã ra mắt CLB Gia đình phát triển bền vững và khai mạc lớp tập huấn triển khai mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.
Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa nâng cao công tác phòng, chống BLGĐ
Ngày nay vấn đề bạo lực gia đình đang bị xã hội lên án, bạo lực gia đình là những hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình. Nạn nhân của bạo lực gia đình thường là phụ nữ và trẻ em, người cao tuổi và những người sống phụ thuộc, không nơi nương tựa...
Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác gia đình và thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Thực hiện Công văn số 3421/BVHTTDL-GĐ ngày 18/9/2013 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình năm 2013, trong 2 ngày 4-5/11, Đoàn kiểm tra giám sát công tác gia đình của Bộ VHTTDL do đồng chí Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình và các chuyên viên của Vụ Gia đình đã làm việc với Sở VHTTDL và các ngành liên quan của tỉnh Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Thực hiện Kế hoạch 1960/KH-BVHTTDL ngày 28/5/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, sáng 14/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết.

5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện mục tiêu “Mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”, Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008 nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 30/8, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố; lãnh đạo và cán bộ văn hóa các xã, phường.

Thực hiện Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ tình hình thực tế công tác PCBLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở 2 văn bản trên, với chức năng về quản lý nhà nước trong công tác gia đình và hoạt động PCBLGĐ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Thực hiện kế hoạch 1960/KH-BVHTTDL ngày 28/5/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch số 1990/KH-UBND ngày 01/8/2013 về việc Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Luật, UBND tỉnh đã phân giao trách nhiệm vụ thể, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu, tổ chức thực hiện Hội nghị Sơ kết.

Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Trẻ em là niềm hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc. Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, của toàn xã hội và của mọi gia đình. Khẩu hiệu “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai” đã và đang trở thành phương châm hành động của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam

1
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.041.166