Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình » Phổ biến pháp luật  
Lao Xả Phình chú trọng nâng cao nhận thức về Luật Hôn nhân và Gia đình
Lao Xả Phình là một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện vùng cao Tủa Chùa (Điện Biên). Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Mông và Xạ Phang (Hoa) sinh sống. Xã có 06 thôn với 358 hộ, 2.138 nhân khẩu; trong đó tỷ lệ hộ nghèo của xã là 253/358 hộ chiếm 72,07%. Trình độ dân trí không đồng đều nên việc nhận thức của người dân về các vấn đề pháp luật còn nhiều hạn chế. Do vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tập trung phổ biến, nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật, vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, trong đó chú trọng Luật Hôn nhân và Gia đình.
Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP

Ngày 09 tháng 4 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình. Theo đó, các nội dung thực hiện trọng tâm bao gồm:

Triển khai Nghị định 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 43/CV-SVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2013 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn một số nội dung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm rõ tại văn bản số 242/BVHTTDL-TCCB ngày 22/1/2013.

Giới thiệu Luật Bình đẳng giới

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực gia đình. Luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.055.336