Ảnh hoạt động
Chiến tranh nhân dân - sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến tranh nhân dân - sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất, có tính chất quyết định trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta. Đến...

Hầm Đờ Cát - nơi lưu giữ kí ức oai hùng

Hầm Đờ Cát - nơi lưu giữ kí ức oai hùng

Hầm Đờ Cát - nơi lưu giữ kí ức oai hùng 1 thời của dân tộc ta

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá mức độ hữu ích của trang thông tin điện tử
37 người đã bình chọn
Thống kê: 13.481
Online: 79
°