Ảnh hoạt động
Di tích đồi D1 và Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

Di tích đồi D1 và Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồi D là một trong những Di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, nơi diễn ra trận chiến...

Các hoạt động trải nghiệm tại Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ

Các hoạt động trải nghiệm tại Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cung cấp một...

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá mức độ hữu ích của trang thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
Thống kê: 40.896
Online: 35
°