Ảnh hoạt động
Di tích Đường kéo pháo - Con đường nhắc nhở quá khứ và hiện tại

Di tích Đường kéo pháo - Con đường nhắc nhở quá khứ và hiện tại

Trong những ngày tháng 7 vừa qua, chúng tôi có dịp đi khảo sát con đường kéo pháo huyền thoại! nơi đây đã trở thành một tượng...

 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá mức độ hữu ích của trang thông tin điện tử
37 người đã bình chọn
Thống kê: 26.248
Online: 54
°