Danh bạ điện tử  
Đơn vị :  
Họ và tên :     
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1 Mai Anh Quân Trưởng phòng 0915131459
2 Mai Thế Mạnh Trưởng phòng 0979.735.569
3 Đoàn Văn Hợp Phó Trưởng phòng 0913.056.938
4 Nguyễn Thị Thảo Trưởng phòng Di động: 0915.704.616
5 Dương Thanh Sơn Phó Trưởng phòng 0230.3503.991 - Di động: 0168.997.6389
6 Nguyễn Hữu Điển Trưởng phòng 0230.3845.337 - Di động: 0912.312.296 vietdien337@gmail.com
7 Nguyễn Văn Trung Phó Trưởng phòng 0918.081.189
8 Vũ Tiến Hưng Trưởng phòng 0230.3740.360 - Di động: 0916.642.349
9 Hoàng Văn Sinh Phó Trưởng phòng 0976.548.116
10 Trần Thị Hương Giang Trưởng phòng 0230.3852.464 - Di động: 0122.620.7679 huonggiangvhml@gmail.com
11 Phạm Văn Quyết Phó Trưởng phòng 0164.483.6655
12 Nguyễn Đăng Châu Trưởng phòng 0230.3856.960 - Di động: 0945.045.099
13 Nguyễn Xuân Trưởng Phó Trưởng phòng 0917.886.442
14 Lò Thị Duyên Trưởng phòng 0988.392.026 duyenhonghanh@yahoo.com
15 Nguyễn Trọng Dũng Trưởng phòng 0962.763.679
16 Nguyễn Đăng Thành Phó Trưởng phòng 0230.3891.302 - Di động: 0912.042.482
17 Cứ A Sềnh Phó Trưởng phòng 0230.3891.119 - Di động: 0165.605.2954
18 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng phòng 0913.486.176
19 Phạm Minh Châu Trưởng phòng 0230.3925.889 - Di động: 0912.600.877 phamminhchau70@gmail.com
20 Trịnh Duy Tuấn Phó Giám đốc 0912.445.127 trinhtuanduy08@gmail.com
21 Nguyễn Trọng Liên Giám đốc 0230.3810.397 - Di động: 0917.622.244
22 Mai Thị Hường Phó phụ trách 0915.452.569
23 Phạm Mạnh Cường Phó Trưởng đoàn 0915.067791 manhcuongdnt@gmail.com
24 Nguyễn Thái Hằng Phó Trưởng đoàn 0913.520764
25 Điêu Thị Thực Trưởng đoàn 0230.3830941 – Di động: 0943.933919 thuchoaban@gmail.com
26 Hoàng Văn Trung Phó Giám đốc 0230.3835 336 - 0936 521 333. hoangtrungceo32@gmail.com
27 Phạm Minh Giám Giám đốc 0230. 3835 386 - Di động: 0988 392 026 minhgiamdbp@gmail.com
28 Phạm Thanh Sơn Phó Giám đốc 0914557933 sonttvhdb@gmail.com
29 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc 02303. 813.572 - Di động: 0912.377.982 thanhhuongbdm9@gmail.com
30 Lý Văn Nhạ Giám đốc 02303.825.251 - Di động: 0915.603.345
31 Nguyễn Thu Hương Phó Giám đốc 0230.2240095 – Di động: 0169.8996981
32 Dương Thị Thanh Giám đốc 0230.3828565 – Di động: 0945.538.055
33 Phạm Thị Tuyết Mai Phó Giám đốc 0988.398423 maiphsdb@yahoo.com
34 Nguyễn Thị Sinh Giám đốc 0230.3824310 - Di động: 0915.603 569
35 Vũ Thị Nga Phó Giám đốc 0230.3829196 - Di động: 0948.210054
36 Đặng Trọng Hà Phó Giám đốc 0230.3831342 – Di động: 0915.667229
37 Vũ Nam Hải Giám đốc 0125.633.1102
38 Nguyễn Thị Vân Phó Giám đốc 0985.815497
39 Trịnh Thị Mai Giám đốc 0230.3828.966 - Di động: 0914.931.472 trinhthimai67@yahoo.com.vn
40 Lê Thị Hồng Ngọc Phó Giám đốc 0230.3829.810 - Di động: 0912.807.602 ngoctvdb@gmail.com
12
Thông báo Cuộc thi sáng tác ca khúc và bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 - 20/08/2018)
Tổ chức Cuộc thi Thuyết minh viên du lịch tỉnh Điện Biên năm 2017
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hà Nam
Thông báo Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   3.646.022