Danh bạ điện tử  
Đơn vị :  
Họ và tên :     
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1 Phan Ngọc Linh Phó Trưởng Phòng 0917.624.678
2 Vừ A Ký Phó Trưởng Phòng 0915.536.154
3 Nguyễn Như Kiên Phó Trưởng Phòng 0123.8584.102
4 Lường Thanh Xương Phó Giám đốc 0912575453
5 Nguyễn Duy Tân Phó trưởng phòng 0917.479.599
6 Phạm Văn Thăng Phó Giám đốc phụ trách 0215. 3835386 - DĐ: 0973.182.537
7 Phạm Trung Hiếu Phó Giám đốc 0215. 3832282 - DĐ:0989.556.888
8 Nguyễn Văn Tân Phó Giám đốc 0215. 3828432 - DĐ: 0917.622.727
9 Nguyễn Văn Hữu Giám đốc 0215. 3827211 - DĐ: 0912.131.282
10 Nguyễn Thị Thạnh Phó Giám đốc 0902275215 nguyenthanhphs71@gmail.com
11 Phạm Công Khánh Phó Trưởng Phòng 0915065188 khanh.phamcong72@gmail.com
12 Mai Anh Quân Trưởng phòng 0215.3825516 - DĐ: 0915131459
13 Mai Thế Mạnh Trưởng phòng 0215.3745.111 - DĐ: 0979.735.569
14 Đoàn Văn Hợp Trưởng phòng 0215.3500.323 - DĐ: 0913.056.938
15 Vũ Đức Lâm Phó Trưởng phòng 0902.299.946
16 Dương Thanh Sơn Phó Trưởng phòng 0215.3503.99- Di động: 0168.997.6389
17 Nguyễn Xuân Bắc Trưởng phòng 0215.3845.337 - DĐ: 0912.793.275
18 Lê Hồng Nam Phó Trưởng phòng 0215.374.956 - DĐ: 0917.006.901
19 Vũ Tiến Hưng Trưởng phòng 0215.3740.369 - Di động: 0916.642.349
20 Hoàng Văn Sinh Phó Trưởng phòng 0976.548.116
21 Trần Thị Hương Giang Trưởng phòng 0215.382.062 - 0121.919.7388 huonggiangvhml@gmail.com
22 Nguyễn Thị Thanh Phó Trưởng phòng 088.689.388
23 Nguyễn Văn Trung Trưởng phòng 0215.3856.960 - DĐ: 0918.081.189 Nguyenvantrungtc2@gmail.com
24 Nguyễn Xuân Trưởng Phó Trưởng phòng 0215.3842.152 - DĐ: 0125.455.3346
25 Lò Thị Duyên Trưởng phòng 0215.3842..661 - DĐ: 0988.392.026 duyenhonghanh@yahoo.com
26 Nguyễn Trọng Dũng Trưởng phòng 0215.3891.689 - DĐ: 0868.992.628
27 Nguyễn Đăng Thành Phó Trưởng phòng 0215.3891.818 - DĐ: 0912.042.486
28 Cứ A Sềnh Phó Trưởng phòng 0230.3891.119 - Di động: 0165.605.2954
29 Nguyễn Xuân Thuận Phó Trưởng phòng 0911.031.268 - DĐ: 0975.605.232 nguyenxuanthuan.vh@gmail.com
30 Phạm Minh Châu Trưởng phòng 0215.3925.889 - Di động: 0912.600.877 phamminhchau70@gmail.com
31 Trịnh Duy Tuấn Phó Giám đốc 0215.3813.499 - DĐ: 0912.445.127 trinhtuanduy08@gmail.com
32 Nguyễn Trọng Liên Giám đốc 0215.3812.578 - DĐ: 0916.696.188
33 Mai Thị Hường Phó phụ trách 0215.3812282 - DĐ: 0915.452.569
34 Điêu Thị Thực Trưởng đoàn 0215.3830941 – Di động: 0943.933919 thuchoaban@gmail.com
35 Hoàng Văn Trung Phó Giám đốc 0215.3835 336 - 0936 521 333. hoangtrungceo32@gmail.com
36 Phạm Thanh Sơn Phó Giám đốc 0914557933 sonttvhdb@gmail.com
37 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc 0215. 813.572 - Di động: 0912.377.982 thanhhuongbdm9@gmail.com
38 Phạm Mạnh Cường Giám đốc 0215.825.251 - Di động: 0915.067.791 manhcuongdnt@gmail.com
39 Nguyễn Thu Hương Phó Giám đốc 0215.2240095 – Di động: 0169.8996981
40 Dương Thị Thanh Giám đốc 0215.3828565 – Di động: 0945.538.055
12
Kế hoạch vận động, tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2018
Thông báo "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng"
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018
Quy định về định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động, thành viên của Đội NT quần chúng trên địa bàn tỉnh ĐB
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.698.584