Danh bạ điện tử  
Đơn vị :  
Họ và tên :     
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1 Mai Anh Quân Trưởng phòng 0915131459
2 Mai Thế Mạnh Trưởng phòng 0979.735.569
3 Đoàn Văn Hợp Phó Trưởng phòng 0913.056.938
4 Nguyễn Thị Thảo Trưởng phòng Di động: 0915.704.616
5 Dương Thanh Sơn Phó Trưởng phòng 0230.3503.991 - Di động: 0168.997.6389
6 Nguyễn Hữu Điển Trưởng phòng 0230.3845.337 - Di động: 0912.312.296 vietdien337@gmail.com
7 Nguyễn Văn Trung Phó Trưởng phòng 0918.081.189
8 Vũ Tiến Hưng Trưởng phòng 0230.3740.360 - Di động: 0916.642.349
9 Hoàng Văn Sinh Phó Trưởng phòng 0976.548.116
10 Trần Thị Hương Giang Trưởng phòng 0230.3852.464 - Di động: 0122.620.7679 huonggiangvhml@gmail.com
11 Phạm Văn Quyết Phó Trưởng phòng 0164.483.6655
12 Nguyễn Đăng Châu Trưởng phòng 0230.3856.960 - Di động: 0945.045.099
13 Nguyễn Xuân Trưởng Phó Trưởng phòng 0917.886.442
14 Lò Thị Duyên Trưởng phòng 0988.392.026 duyenhonghanh@yahoo.com
15 Nguyễn Trọng Dũng Trưởng phòng 0962.763.679
16 Nguyễn Đăng Thành Phó Trưởng phòng 0230.3891.302 - Di động: 0912.042.482
17 Cứ A Sềnh Phó Trưởng phòng 0230.3891.119 - Di động: 0165.605.2954
18 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng phòng 0913.486.176
19 Phạm Minh Châu Trưởng phòng 0230.3925.889 - Di động: 0912.600.877 phamminhchau70@gmail.com
20 Trịnh Duy Tuấn Phó Giám đốc 0912.445.127 trinhtuanduy08@gmail.com
21 Nguyễn Trọng Liên Giám đốc 0230.3810.397 - Di động: 0917.622.244
22 Trần Văn Tuấn Phó phòng 0977.463.129 tranvantuandbp@gmail.com
23 Trần Quốc Hải Trưởng phòng 0230.3810.727 - Di động: 0912.357.102
24 Phạm Mạnh Cường Phó Trưởng đoàn 0915.067791 manhcuongdnt@gmail.com
25 Nguyễn Thái Hằng Phó Trưởng đoàn 0913.520764
26 Điêu Thị Thực Trưởng đoàn 0230.3830941 – Di động: 0943.933919 thuchoaban@gmail.com
27 Hoàng Văn Trung Phó Giám đốc 0230.3835 336 - 0936 521 333. hoangtrungceo32@gmail.com
28 Phạm Minh Giám Giám đốc 0230. 3835 386 - Di động: 0988 392 026 minhgiamdbp@gmail.com
29 Phạm Thanh Sơn Phó Giám đốc 0914557933 sonttvhdb@gmail.com
30 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc 02303. 813.572 - Di động: 0912.377.982 thanhhuongbdm9@gmail.com
31 Lý Văn Nhạ Giám đốc 02303.825.251 - Di động: 0915.603.345
32 Nguyễn Thu Hương Phó Giám đốc 0230.2240095 – Di động: 0169.8996981
33 Dương Thị Thanh Giám đốc 0230.3828565 – Di động: 0945.538.055
34 Phạm Thị Tuyết Mai Phó Giám đốc 0988.398423 maiphsdb@yahoo.com
35 Nguyễn Thị Sinh Giám đốc 0230.3824310 - Di động: 0915.603 569
36 Vũ Thị Nga Phó Giám đốc 0230.3829196 - Di động: 0948.210054
37 Đặng Trọng Hà Phó Giám đốc 0230.3831342 – Di động: 0915.667229
38 Vũ Nam Hải Giám đốc 0125.633.1102
39 Nguyễn Thị Vân Phó Giám đốc 0985.815497
40 Trịnh Thị Mai Giám đốc 0230.3828.966 - Di động: 0914.931.472 trinhthimai67@yahoo.com.vn
12
LỊCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2017 VÀ NGÀY HỘI VHTTDL TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ V
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa
THÔNG BÁO CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2017
Giới thiệu Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   3.436.516