Danh bạ điện tử  
Đơn vị :  
Họ và tên :     
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
1 Phan Ngọc Linh Phó Trưởng Phòng 0917.624.678
2 Vừ A Ký Phó Trưởng Phòng 0915.536.154
3 Nguyễn Như Kiên Phó Trưởng Phòng 0123.8584.102
4 Lường Thanh Xương Phó Giám đốc 0912575453
5 Nguyễn Duy Tân Phó trưởng phòng 0917.479.599
6 Phạm Văn Thăng Phó Giám đốc phụ trách 0215. 3835386 thangdulichdienbien@yahoo.com
7 Nguyễn Văn Tân Phó Giám đốc 0215. 3828432 - DĐ: 0917.622.727
8 Nguyễn Văn Hữu Giám đốc 0215. 3827211 - DĐ: 0912.131.282
9 Nguyễn Thị Thạnh Phó Giám đốc 0902275215 nguyenthanhphs71@gmail.com
10 Phạm Công Khánh Phó Trưởng Phòng 0915065188 khanh.phamcong72@gmail.com
11 Mai Anh Quân Trưởng phòng 0215.3825516 - DĐ: 0915131459
12 Mai Thế Mạnh Trưởng phòng 0215.3745.111 - DĐ: 0979.735.569
13 Đoàn Văn Hợp Trưởng phòng 0215.3500.323 - DĐ: 0913.056.938
14 Vũ Đức Lâm Phó Trưởng phòng 0902.299.946
15 Dương Thanh Sơn Phó Trưởng phòng 0215.3503.99- Di động: 0168.997.6389
16 Nguyễn Xuân Bắc Trưởng phòng 0215.3845.337 - DĐ: 0912.793.275
17 Lê Hồng Nam Phó Trưởng phòng 0215.374.956 - DĐ: 0917.006.901
18 Vũ Tiến Hưng Trưởng phòng 0215.3740.369 - Di động: 0916.642.349
19 Hoàng Văn Sinh Phó Trưởng phòng PT 0976.548.116
20 Nguyễn Thị Thanh Phó Trưởng phòng 088.689.388
21 Nguyễn Văn Trung Trưởng phòng 0215.3856.960 - DĐ: 0918.081.189 Nguyenvantrungtc2@gmail.com
22 Nguyễn Xuân Trưởng Phó Trưởng phòng 0215.3842.152 - DĐ: 0125.455.3346
23 Lò Thị Duyên Trưởng phòng 0215.3842..661 - DĐ: 0988.392.026 duyenhonghanh@yahoo.com
24 Nguyễn Trọng Dũng Trưởng phòng 0215.3891.689 - DĐ: 0868.992.628
25 Hoàng Văn Trung Phó Trưởng phòng
26 Cứ A Sềnh Phó Trưởng phòng 0230.3891.119 - Di động: 0165.605.2954
27 Phạm Minh Châu Trưởng phòng 0215.3925.889 - Di động: 0912.600.877 phamminhchau70@gmail.com
28 Trịnh Duy Tuấn Phó Giám đốc 0215.3813.499 - DĐ: 0912.445.127 trinhtuanduy08@gmail.com
29 Nguyễn Trọng Liên Giám đốc 0215.3812.578 - DĐ: 0916.696.188
30 Mai Thị Hường Phó Trưởng phòng PT 0215.3812282 - DĐ: 0915.452.569
31 Điêu Thị Thực Trưởng đoàn 0215.3830941 – Di động: 0943.933919 thuchoaban@gmail.com
32 Phạm Thanh Sơn Phó Giám đốc 0914557933 sonttvhdb@gmail.com
33 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc 0215. 813.572 - Di động: 0912.377.982 thanhhuongbdm9@gmail.com
34 Phạm Mạnh Cường Giám đốc 0215.825.251 - Di động: 0915.067.791 manhcuongdnt@gmail.com
35 Nguyễn Thu Hương Phó Giám đốc 0215.2240095 – Di động: 0169.8996981
36 Dương Thị Thanh Giám đốc 0215.3828565 – Di động: 0945.538.055
37 Phạm Thị Tuyết Mai Phó Giám đốc 0988.398423 maiphsdb@yahoo.com
38 Vũ Thị Tuyết Nga Phó Giám đốc 0215.3829196 vuthituyetnga@gmail.com
39 Vũ Nam Hải Giám đốc 0215.3.508988 namhaibt@gmail.com
40 Đặng Trọng Hà Phó Giám đốc PT 0915.667229 hoangha67dbp@gmail.com
12
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.233.531