Chi tiết văn bản  

Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2018

Kế hoạch số 26/KH-BTCngày 05/01/2018 của Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 về việc tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2018

FileTài liệu đính kèm
Van bản khác
STTTên thủ tụcCập nhậtDownload
1 Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI Download
2 Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI Download
3 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI Download
4 Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
5 Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
6 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
7 Đề án tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2017 Download
8 Điều lệ Tổ chức thi đấu và giao lưu các môn thể thao tại Lễ hội Hoa ban năm 2017 Download
9 Quy chế Liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống; Trình diễn Lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh ĐB lần thứ V Download
10 QĐ 1601/QĐ-BTC của BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh ĐB lần thứ V v/v phân công nhiệm vụ thành viên BTC Lễ hội, Ngày hội Download
11 Thông cáo báo chí tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V Download
12 Văn bản đề nghị tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban Download
13 Thư mời tham gia Lễ hội Hoa Ban 2017 của UBND tỉnh Điện Biên Download
14 Kế hoạch tuyên truyền phục vụ Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V Download
15 QĐ v/v thành lập BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V Download
16 Kế hoạch 3493/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V Download
 
Tra cứu
đường dây nóng
Album ảnh
Liên kết website
Lịch năm