Chi tiết văn bản  

Kế hoạch trưng bày, giới thiệu sách tại Lễ hội Hoa Ban năm 2018

Kế hoạch số 138/KH-TTPHS ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Trung tâm Phát hành sách tỉnh về việc Trưng bày, giới thiệu sách tại Lễ hội Hoa Ban năm 2018

FileTài liệu đính kèm
Van bản khác
STTTên thủ tụcCập nhậtDownload
1 2288/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động phục vụ Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ VI Download
2 Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI Download
3 Kế hoạch trưng bày, giới thiệu sách tại Lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
4 Kế hoạch Trưng bày triển lãm tài liệu phục vụ lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
5 Kế hoạch Trưng bày triển lãm "Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên" tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
6 KH tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V trên các phương tiện truyền thông đại chúng (của Sở Thông tin và Truyền thông) Download
7 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V của SVHTTDL Download
8 VB đề nghị cử lực lượng tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban Download
9 Thư mời tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V Download
 
Tra cứu
đường dây nóng
Album ảnh
Liên kết website
Lịch năm