Chi tiết văn bản  

KH tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V trên các phương tiện truyền thông đại chúng (của Sở Thông tin và Truyền thông)

Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 23/01/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V trên các phương tiện truyền thông đại chúng

FileTài liệu đính kèm
Van bản khác
 
Tra cứu
đường dây nóng
Album ảnh
Liên kết website
Lịch năm