Chi tiết văn bản  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V của SVHTTDL

Kế hoạch số 2313/KH-SVHTTDL ngày 30/12/2016 của Sở VHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017  và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V

FileTài liệu đính kèm
Van bản khác
STTTên thủ tụcCập nhậtDownload
1 Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI Download
2 Kế hoạch trưng bày, giới thiệu sách tại Lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
3 Kế hoạch Trưng bày triển lãm tài liệu phục vụ lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
4 Kế hoạch Trưng bày triển lãm "Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên" tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2018 Download
5 KH tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V trên các phương tiện truyền thông đại chúng (của Sở Thông tin và Truyền thông) Download
6 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V của SVHTTDL Download
7 VB đề nghị cử lực lượng tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban Download
8 Thư mời tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V Download
 
Tra cứu
đường dây nóng
Album ảnh
Liên kết website
Lịch năm