Chi tiết văn bản  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V của SVHTTDL

Kế hoạch số 2313/KH-SVHTTDL ngày 30/12/2016 của Sở VHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017  và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V

FileTài liệu đính kèm
Van bản khác
 
Tra cứu
đường dây nóng
Album ảnh
Liên kết website
Lịch năm