Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Xây dựng đời sống văn hóa  

Kết quả 9 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân


Theo đó, đã tham mưu, phối hợp xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình như: Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc “Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa và xây dựng điểm sáng văn hóa khu vực biên giới giai đoạn 2009 - 2013”; chương trình phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh năm 2012; Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các tuyến biên giới tỉnh Điện Biên”, giai đoạn 2014 - 2020.

Đến nay, sau 9 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, đã đạt được nhiều kết quả tốt:

Về hoạt động thông tin, truyên truyền lưu động: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở và căn cứ nội dung các chương trình phối hợp, các đơn vị trực thuộc Sở đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động đồng bào các dân tộc xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, tham gia có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong địa bàn dân cư các xã, bản khu vực biên giới.

Theo đó Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tham mưu tổ chức thực hiện thành công Hội thi Tuyên truyền lưu động “Đưa thông tin về cơ sở” định kỳ 2 năm/lần. Trong đó chú trọng việc tổ chức Hội thi ở các huyện vùng cao biên giới với sự tham gia của Đội Tuyên truyền văn hóa Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới. Hằng năm sản xuất và phát hành 02 bộ triển lãm nhỏ bằng tranh ảnh; biên tập, in ấn và phát hành trên 2000 cuốn Văn hóa, Thể thao, Du lịch; hàng chục tài liệu tuyên truyền về các nhiệm vụ nâng cao cảnh giác cách mạng giữ gìn, bảo vệ  biên cương của tổ quốc. Tổ chức triển khai các hoạt động biểu diễn, tuyên truyền phục vụ cơ sở từ 70 - 90 buổi/năm. Xây dựng từ 01 - 02/ chương trình tuyên truyền tổng hợp/năm. Trong đó biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sỹ các đồn Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới trên 40 buổi; với hàng ngàn lượt người nghe, xem.

 Ngoài những nhiệm vụ phối hợp ở cơ sở trong những năm gần đây Trung tâm Văn hóa đã phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tạo điều kiện giúp đỡ nhau về cộng tác viên, tuyên truyền viên tham gia các chương trình Hội thi, Hội diễn ở tỉnh, khu vực và Trung ương.

 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh sản xuất từ 01 - 02 bộ phim phóng sự tài liệu/năm, khai thác nguồn phim từ fafim Việt Nam; tổ chức lồng tiếng thuyết minh các bộ phim từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc thiểu số (Thái, Mông) để phục vụ cơ sở. Lựa chọn những bộ phim Phóng sự tài liệu, phim truyện phù hợp cung cấp và chỉ đạo các Đội chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thuộc các xã biên giới trên địa bàn các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và huyện Điện Biên với 1.660 buổi chiếu; phục vụ 54.315 lượt người xem; 83 điểm chiếu.

Thư viện tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Biên phòng tỉnh giai đoạn 2009 - 2013 thực hiện luân chuyển sách đến 14 Đồn biên phòng, hỗ trợ nguồn tài liệu hạt nhân là 1.120 bản sách, 600 bản tạp chí các loại có chất lượng tốt, nội dung phong phú. Giai đoạn 2014 - 2018 duy trì hoạt động luân chuyển sách, báo; hệ thống thư viện, tủ sách lưu động, tủ sách pháp luật, phát động phong trào đọc sách trong nhân dân; thực hiện luân chuyển đến 10 Đồn Biên phòng, 01 Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, với tổng số sách: 4.200 bản, trao tặng sách: 600 bản và 03 lượt thực hiện sử dụng xe Thư viện lưu động đa phương tiện đến phục vụ 03 Đồn Biên phòng.

 Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện biên giới: Mường Chà, Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ phối hợp với đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lồng ghép với các chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật, các Nghị quyết của Đảng.

Thông qua các hoạt động thông tin, truyên truyền lưu động đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân các dân tộc biên giới đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bên cạnh hoạt động thông tuyên, tuyền truyền, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng cao, vùng xa, biên giới, Sở tích cực đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao:

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ: Đoàn nghệ thuật tỉnh hằng năm xây dựng mới 01- 02 chương trình nghệ thuật, chỉnh lý nâng cao từ 5 -7  chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, tổ chức 110 buổi/năm biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc đặc biệt là các chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, thu hút khoảng 1.000 - 1.500 lượt người xem mỗi năm.

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện biên giới: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Nâm Pồ đã chủ trì, phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tổ chức thành công nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân trên địa bàn.

Về hoạt động thể dục - thể thao: Với khẩu hiệu “Khỏe để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc” phong trào luyện tập thể dục thể thao được triển khai rộng khắp trong trong toàn lực lượng chiến sỹ gồm các môn: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền... Hằng năm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trên 10 giải thi đấu cấp đồn, đơn vị và 01 giải cấp ngành. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu nhằm đáp ứng tốt các hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành thành viên tổ chức tốt giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vận động nhân dân đề cao cảnh giác tích cực đấu tranh phòng chống ngăn chặn mọi hoạt động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu trên địa bàn. Đẩy mạnh việc thực hiện “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”.

Đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ quân và dân trên địa bàn; triển khai các đợt lưu diễn phục vụ cơ sở, tập trung ở vùng cao, vùng sâu vùng xa, biên giới gắn với việc tuyên truyền chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

Đỗ Quyên

 

[ ]

 

Tin khác

Xây dựng văn hóa cơ sở: Một năm nhìn lại
Điện Biên: Các thiết chế văn hóa - nơi sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên
Tủa Chùa đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Điện Biên: Các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành việc triển khai quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018
Điện Biên: Văn học, nghệ thuật nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính trị của tỉnh
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên Chú trọng công tác văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội
Điện Biên: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa
Mường Nhé: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Điện Biên: Nhiều tấm gương đồng bào các Dân tộc thiểu số học tập và làm theo Bác
Nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác Truyền thông xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.041.177