Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Xây dựng đời sống văn hóa  

Xây dựng văn hóa cơ sở: Một năm nhìn lại


Một trong những hoạt động nổi bật của văn hóa cơ sở trong năm 2018 đó là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển gắn kết với phong trào "Xây dựng nông thôn mới". Qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở; trách nhiệm và nhận thức của người dân trong việc bảo vệ phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa truyền thống, môi trường sinh thái được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có: 1.121/1.813 thôn, bản đạt chuẩn văn hóa, tăng 14% so với năm  2017; 79.594 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tăng 5,1 % so với năm 2017; 1.207 cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, chiếm 90,9% trong tổng số cơ quan, đơn vị trường học toàn tỉnh; 07/14 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 50% số phường, thị trấn và đạt 100% kế hoạch năm; 11/116 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 9,5% số xã toàn tỉnh và đạt 100% kế hoạch năm, tăng 120% so với năm 2017.

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, năm qua, tỉnh ta đã không ngừng chú trọng đầu tư cho đời sống văn hóa cơ sở. Có thể nói, từ khi có phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hệ thống thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở từng bước được phát triển. Những thiết chế văn hóa được đầu tư đúng mức đã phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân, giúp các cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh. Toàn tỉnh hiện có 620 nhà văn hóa, tăng 6,9% so với năm 2017 (trong đó có: 02 nhà văn hóa cấp tỉnh ; 08 nhà văn hóa huyện, thị, đạt tỷ lệ 80% trên tổng số huyện; 57/130 xã, phường, thị trấn  có nhà văn hóa, thể thao, đạt tỷ lệ 43,8% trên tổng số xã; có 563/1813  điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 31% trên tổng số thôn bản, tổ dân phố)...

Điểm nhấn của văn hóa cơ sở trong năm 2018 là việc duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, các đội văn nghệ quần chúng. Đến nay, hoạt động các câu lạc bộ, các đội văn nghệ quần chúng được duy trì thường xuyên từ xã, phường, thị trấn đến bản, làng, thôn, xóm, khối, phố. Hiện nay, theo thống kê, toàn tỉnh có 1273 đội văn nghệ quần chúng và 41 Câu lạc bộ văn hóa. Hoạt động của các CLB văn hóa, các đội văn nghệ quần chúng đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa.

Đội văn nghệ sinh hoạt tại Nhà văn hóa bản

Năm 2018, hoạt động các CLB khắp nơi trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển theo hướng xã hội hóa để tồn tại, phục vụ theo thị hiếu, sở thích của các thành viên CLB và nhu cầu của quần chúng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Điển hình là: CLB Thơ tổ chức 02 chương trình(Giao lưu thơ nhạc tại Điện Biên và Giao lưu thơ nhạc tại Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng); CLB Hiphop tổ chức 03 chương trình (chương trình “HIPHOP P.T.S BATTLE 2018”; chương trình “Lễ hội đường phố Điện Biên và gây quỹ từ thiện”, chương trình văn nghệ và gây quỹ Du ca Lumos) ; CLB Bảo tồn văn hóa văn nghệ  dân gian dân tộc Thái tổ chức Liên hoan văn hóa văn nghệ dân gian dân tộc Thái Việt Nam lần thứ II tại Điện Biên năm 2018 và mở lớp truyền dạy dân nhạc  cho 69 học viên.

Bên cạnh hoạt động của các CLB, các đội văn nghệ quần chúng, hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động cũng được quan tâm đầu tư. Ngoài các hoạt động thường xuyên, năm nay các đơn vị đều xây dựng mới nhiều cụm cổ động lớn, cổng chào qua đường tại khu vực trung tâm huyện, thị, thành phố, những tụ điểm sinh hoạt văn hóa, trang trí lễ nghi, khánh tiết trong hội trường, nhà văn hóa… Đặc biệt, các huyện, thị, thành phố đã phát huy được vai trò của đội tuyên truyền lưu động để đưa thông tin, đời sống văn hóa, tinh thần về với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh duy trì xây dựng 21 chương trình tuyên truyền; tổ chức 905 buổi tuyên truyền lưu động; căng treo 5200 lượt băng, cờ khẩu hiệu, tăng 16,85 so với năm 2017...

Năm qua cũng là năm các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh đã được các địa phương chủ động triển khai sôi động hơn, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân và du khách gần xa. Từ các lễ hội truyền thống như Lễ hội Thành Bản Phủ, Lễ Hội Hoa Ban đến các chương trình liên hoan, giao lưu nghệ thuật đặc sắc như Chương trình chào đón năm mới; sự kiện Hoa Anh Đào – Pá Khoang 2018; Giao lưu văn nghệ "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại huyện Mường Nhé; Liên hoan văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Thái, năm 2018; Chương trình văn nghệ giao lưu với Trung tâm UNESCO Văn hóa Quan tại thành phố Điện Biên)… đã đi vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và du khách.

Lễ hội Thành Bản Phủ là Lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm

Điện Biên hôm nay đã thực sự chuyển mình trên con đường hội nhập phát triển. Và những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã trở thành thước đo giá trị về chất lượng cuộc sống, về nét đẹp trong  đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc, góp phần làm đẹp thêm mảnh đất và con người Điện Biên./.

Thùy Dương

 

[ ]

 

Tin khác

Điện Biên: Các thiết chế văn hóa - nơi sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên
Tủa Chùa đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Điện Biên: Các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành việc triển khai quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018
Điện Biên: Văn học, nghệ thuật nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính trị của tỉnh
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên Chú trọng công tác văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội
Điện Biên: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa
Mường Nhé: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Điện Biên: Nhiều tấm gương đồng bào các Dân tộc thiểu số học tập và làm theo Bác
Nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác Truyền thông xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Huyện Mường Nhé khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao, công tác gia đình cho cán bộ cơ sở.
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.245.210