Thông báo  

THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2019


Căn cứ Kế hoạch số 3338/KH-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI (sau đây gọi tắt là Lễ hội, Ngày hội).

Theo nhiệm vụ được phân công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019. Để Cuộc thi được tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với mục đích, ý nghĩa và quy mô tổ chức của Lễ hội, Ngày hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ban Tổ chức Lễ hội, Ngày hội ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019. Do công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các thành viên của Ban tổ chức Lễ hội, Ngày hội xem xét, tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 12/01/2019. Quá thời hạn tham gia, thành viên nào không có ý kiến coi như đã đồng ý với Dự thảo Kế hoạch.

Rất mong các thành viên Ban tổ chức Lễ hội, Ngày hội sớm có ý kiến gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, Ngày hội xem xét, ban hành.

Trân trọng./.

Dự thảo Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tải về tại đây

 

[ ]

 

Tin khác

THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Trung tâm Phát sách phát hành Lịch Tết Kỷ Hợi 2019
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.055.123