Thông báo  

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018


Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Sở trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 như sau:

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

Số 58/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002

Quyết định về việc ban hành Quy chế bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

Đã được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó

Từ ngày 14/10/2016

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THỂ THAO

1.

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND  ngày 12/6/2012

Quyết định ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức cho đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ ngày 22/6/2012

 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA

2.

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014

Quyết định về việc đổi tên Đường 7/5 thành Đường Võ nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Từ ngày 25/4/2014

 

3.

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014

Quyết định về việc đổi tên Đường 7/5 thành Đường Võ nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Từ ngày 25/4/2014

 

4.

Quyết định

Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 13/4/2018

Quyết định ban hành Quy định về định mức hoạt động; nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội Tuyêm truyền lưu động; thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ ngày 23/4/2018

 

III. LĨNH VỰC DI SẢN

5.

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND  ngày 04/10/2016

Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên dịa bàn tỉnh Điện Biên

Từ ngày 14/10/2016

 

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đi, b sung, thay thế, bãi b hoặc ban hành mi)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1.

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND  ngày 12/6/2012

Quyết định ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức cho đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thay thế

Toàn bộ quyết định cho phù hợp với quy định mới của cấp có thẩm quyền

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019

2.

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND  ngày 04/10/2016

Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên dịa bàn tỉnh Điện Biên

Sửa đổi, bổ sung

Thời điểm có hiệu lực và nội dung Điểm a Khoản 2 Điều 12 của Quyết định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019

 

 

[ ]

 

Tin khác

THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018
THÔNG BÁO Triển lãm Tranh biếm họa, chủ đề "Phòng, chống tham nhũng"
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG, Gói thầu: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú
Thông báo "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng"
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.055.225