Tin tức và sự kiện  

Sở VHTTDL làm tốt công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2018


Theo đó, Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trì tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 369 học viên là công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, công chức văn hóa xã hội cấp xã. Nội dung tập huấn tập trung vào các lĩnh vực công tác gia đình; quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; thể dục thể thao.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, cùng với việc chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện bao gồm: Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; văn bản tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; văn bản thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành; kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018; tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin theo, ... Nhìn chung các văn bản được ban hành cơ bản kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về định mức hoạt động; nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động, thành viên đội Nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn bản quy định chi tiết được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, trình bày đúng thể thức kỹ thuật, tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục, trình tự xây dựng, ban hành văn bản. Đảm bảo sự thống nhất, thuận tiện, đúng pháp luật khi thực hiện và áp dụng.

Nhằm cụ thể hóa chương trình công tác của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2018, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và phòng PA83 (Công an tỉnh Điện Biên) tổ chức 01 cuộc kiểm tra hoạt động văn hóa, du lịch và quảng cáo theo kế hoạch trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tổng số 31 cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, du lịch, quảng cáo được kiểm tra, trong đó: 21 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; 08 cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke; 02 cơ sở hoạt động quảng cáo. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu: 03 cơ sở đảm bảo thiết kế cửa phòng theo quy định (nhìn thấy rõ toàn bộ phòng hát karaoke từ bên ngoài); 09 cơ sở thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định; đình chỉ 01 cơ sở quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn trên phương tiện giao thông tại thành phố Điện Biên Phủ. Ngoài ra còn tổ chức 01 đợt kiểm tra đột xuất việc xâm hại di tích lịch sử, xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách nhà nước 15.000.000 đồng. Năm 2018, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Nhìn chung, tình hình tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng được cải thiện. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, du lịch và quảng cáo, Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tổ chức, cá nhân; góp phần giảm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. Việc thực thi quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân sai phạm đã được chấp hành nghiêm túc./.

Bảo Thoa

 

[ ]

 

Tin khác

Trao chứng nhận cho các học viên tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2018
Công tác Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2018
Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam tham quan Bảo tàng và các điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ
Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Vui hội Trung thu
Hội nghị ký kết Chương tình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền
Hội nghị tập huấn Công tác Đảng
Kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn năm 2019
Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền
Quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.041.709