Gia đình  

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới


Bám sát kết luận và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc, chung tay xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả tích cực.

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng, các đoàn thể từ tỉnh, huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới; thống nhất về nhận thức xây dựng nông thôn mới có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc; trách nhiệm của nhân dân được nâng lên, nhân dân đã xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới nên đã chủ động tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với các xã được lựa chọn hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2016, 2017, 2018 các huyện, các xã đã chủ động triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xã; huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí; việc triển khai xây dựng nông thôn mới nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân và cộng đồng, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân; nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện.

Kết quả: Tính đến tháng 6 năm 2018, tỉnh Điện Biên có 16 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 13 xã đạt chuẩn (xã Thanh Chăn, Noong Hẹt, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa, Thanh Yên, Thanh Xương, Pom Lót, Thanh An - huyện Điện Biên; xã Thanh Minh, Tà Lèng - Thành phố Điện Biên Phủ; xã Ảng Nưa - huyện Mường Ảng; xã Lay Nưa - thị xã Mường Lay) và 03 xã cơ bản đạt chuẩn (xã Mường Phăng - huyện Điện Biên; xã Sín Thầu - huyện Mường Nhé; xã Chà Nưa - huyện Nậm Pồ); tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 13,79%; bình quân số tiêu chí đạt/xã là 8,11 tiêu chí, tăng 2,61 tiêu chí/ xã so với năm 2015; các xã còn lại có 13 xã cơ bản đạt từ 10 - 14 tiêu chí, có 39 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; còn 24 xã đạt dưới 5 tiêu chí chiếm 20,68%, giảm 44 xã so với năm 2015 (năm 2015 còn 68 xã dưới 5 tiêu chí). Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn 12,60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo 41,01%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 98,7%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 80,36%.

Mục tiêu: Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tất cả các xã của tỉnh; duy trì giữ vững, nâng cao các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn xã dưới 5 tiêu chí; đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 02 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay) và có 35 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (xã Thanh Chăn - huyện Điện Biên); Số tiêu chí đạt bình quân của các xã là 11,3 tiêu chí/xã.

Các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình quân/người đạt 18,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn  giảm còn 37% (giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 91,8%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 100%; có trên 11 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Nghiêm Lâm - Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

 

[ ]

 

Tin khác

Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.233.670