Tin tức và sự kiện  

Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giữa Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Công văn số 1653/UBND-KGVX ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, chiều ngày 24/7/2018 Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Tham gia Lễ bàn giao cos đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Nội chính UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc 02 sở (Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình - Sở VHTTDL, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp).

Tại lễ bàn giao, Sở Tư pháp đã trình bày báo cáo sơ lược tình hình triển khai  xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Theo báo cáo, trước năm 2015 (tính đến hết năm 2014) đã có 1.464 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước (kể cả hương ước, quy ước về một số lĩnh vực đặc thù như xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ và phát triển rừng…); trong đó, số lượng ương ước, do UBND cấp huyện phê duyệt năm 2010 là 389, năm 2014 là 772; chưa được phê duyệt là 502; đang xây dựng và thẩm định là 333 hương ước, quy ước. Sau năm 2015, hầu hết các thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo mẫu quy ước do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND. Năm 2017 đã có 201 quy ước được thẩm định, 112 quy ước được phê duyệt và đưa vào thực hiện.

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, những năm qua công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, mê tín dị đoan…; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, bảo vệ trẻ em; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội tại địa bàn cơ sở…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Việc ban hành văn bản hướng dẫn ở một số địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời; ban hành, thực hiện hương ước, quy ước còn mang tính hình thức; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước còn hạn chế…

Từ những hạn chế trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian qua, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo 2 ngành cần tăng cường công tác phối hợp, tham mưu, triển khai thực hiện tốt Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cần chỉ đạo, rà soát, đánh giá tổng thể việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn toàn tỉnh từ khi có Nghị quyết số 365/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân và Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tham mưu, triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước trong thời gian tiếp theo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay mặt Lãnh đạo Sở tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí triển khai, tập huấn về xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Sở Tư pháp trong triển khai, thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian tiếp theo./.

Đỗ Thị Nhung

Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình 

 

[ ]

 

Tin khác

Trung tâm Phát hành sách với các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ
Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên
Trung tâm PHP&CB tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2018
Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch khảo sát điều tra hiện trạng du lịch homestay tại tỉnh Điện Biên
Tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ, công chức, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở
Đoàn Thanh niên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ phối hợp với Công ty cổ phần cơ điện Fugytech trao tặng và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ tháng 6/2018
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ nhân ngày 27/7
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Giao lưu văn nghệ thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại năm 2018 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc
Thêm quyền lợi cho vận động viên thể thao thành tích cao
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.651.667