Thông báo  

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG, Gói thầu: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú


          - Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

          - Địa chỉ: Phố 4, P. Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

          - Điện thoại: 0215.3.825391- Fax: 02153829000

          Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

          1. Tên gói thầu: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú.

          Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

          Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú theo danh mục sản phẩm và đối tượng do bên mời thầu cung cấp cụ thể trong hồ sơ yêu cầu báo giá.

          Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 06/2018 đến tháng 7/2018

          2. Tên dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa.

          3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

          4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

          5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

          6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu Báo giá: từ 08 giờ 00 ngày 21 tháng  6 năm 2018 đến trước 08 giờ 00 ngày 28 tháng 6 năm 2018. 

          7. Địa chỉ phát hành Hồ sơ: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; Phố 4, P. Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

          8. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu báo giá:   0 VNĐ

          9. Bảo đảm dự thầu: Không

          10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2018

          11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Kính mời các nhà thầu quan tâm, nộp hồ sơ báo giá. Trân trọng cảm ơn./.

 

[ ]

 

Tin khác

Thông báo "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng"
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018
Quy định về định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động, thành viên của Đội NT quần chúng trên địa bàn tỉnh ĐB
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI TDTT TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ X - NĂM 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)
THÔNG BÁO mời chỉ định thầu rút gọn, gói thầu: Đánh giá Hồ sơ dự thầu xây lắp; lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ.
THÔNG BÁO mời chỉ định thầu rút gọn, gói thầu: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp; thẩm định Hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.041.737