Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Xây dựng đời sống văn hóa  

Tủa Chùa đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"


 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban ngành, đoàn thể của tỉnh, thông qua các nguồn đầu tư, chương trình, dự án, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội đã từng bước làm thay đổi và nâng cao đời sống vật chất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền được chú trọng đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc, động viên họ hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Một trong những hoạt động đươc đẩy mạnh, đưa lại hiệu quả thiết thực là xây dựng phong trào “Người tốt, việc tốt” góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển mô hình trang trại. Hiện nay, toàn huyện có 640 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập từ 70 - 150 triêu đồng/năm, tiêu biểu như mô hình kinh tế hộ chị Hoàng Thị Bình, chị Bùi Thị Thanh.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vắn hóa ở khu dân cư”, đến nay, 100% khu dân cư triển khai thực hiện cuộc vận động củng cố tổ chức và hoạt động của 143 Ban công tác Mặt trận và khu dân cư tiên tiến. Đến hết tháng 11/2017, toàn huyện đã vận động được 97.564.000đ  “Quỹ vì người nghèo”, trong đó: cấp huyện ủng hộ 40.570.000đ, cấp xã ủng hộ 56.994.000đ. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có hiệu quả. Năm 2017 toàn huyện có 6.696 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu văn hóa, qua báo cáo bình xét ở khu dân cư có 6.324/10793 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 1.512 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục và được UBND xã, thị trấn công nhận tặng thưởng.

Công tác xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cũng được chú trọng, bước đầu thực hiện quy hoạch thí điểm theo 19 tiêu chí nông thôn mới ở xã Mường Báng. Việc cưới hỏi, tang ma đã đơn giản hóa về thủ tục; quy mô phù hợp với thuần phong, mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình, địa phương. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian trong các lễ hội được phục dựng, hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch và trùng tu, tôn tạo di tích - lịch sử văn hóa bước đầu được khảo sát mang lại nhiều kết quả tích cực. Hiện nay trên địa bàn có 01 nhà văn hóa huyện; 03 nhà văn hóa xã, 45 tổ dân phố, là nền tảng giữ vai trò to lớn trong sinh hoạt cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức thường xuyên với 32 đội văn nghệ quần chúng, 22 câu lạc bộ TDTT, tham gia nhiều các hoạt động của tỉnh: Lễ hội Hoa ban; Giải Bóng chuyền Công - Nông - Binh, ngày chạy Olympic, …

Quá trình triển khai và thực hiện phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' tuy còn gặp những khó khăn nhất định về nhiều mặt nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, phong trào đã tạo được không khí thi đua sôi nổi và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Những kết quả đã đạt là nguồn cổ vũ động viên và khẳng định quyết tâm để xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, hướng tới các mục tiêu trong thời gian tiếp theo: Phấn đấu 75% gia đình văn hóa; 80% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 8,3% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.... Ban chỉ đạo phong trào đã đưa ra một số giải pháp: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước tới cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Cụ thể là triển khai, quán triệt, sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết mà các chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra; Triển khai tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về tiêu chuẩn công nhận của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo Thông tư của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; Vận động cán bộ công nhân viên chức và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Xây dựng kế hoạch kiểm tra thẩm định và công nhận các danh hiệu “thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018; Tăng cường công tác phối hợp giữa phòng Văn  hóa và Thông tin với Liên đoàn Lao động huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai thực hiện phong trào; Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức viên chức và nhân dân để mọi người nhận thức đầy đủ tự giác; Nâng cao tinh thần đoàn kêt, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của BCĐ, để nâng cao chất lương trong phong trào, trên cơ sở đó, phát huy và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác;

Trịnh Quỳnh - TTPHS

 

[ ]

 

Tin khác

Điện Biên: Các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành việc triển khai quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018
Điện Biên: Văn học, nghệ thuật nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính trị của tỉnh
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên Chú trọng công tác văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội
Điện Biên: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa
Mường Nhé: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Điện Biên: Nhiều tấm gương đồng bào các Dân tộc thiểu số học tập và làm theo Bác
Nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác Truyền thông xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Huyện Mường Nhé khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao, công tác gia đình cho cán bộ cơ sở.
Phát triển nghề thủ công truyền thống vẫn là bài toán khó trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn mới
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.651.925