Thông báo  

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)


Thực hiện Quyết định số 928/KH-BVHTTDL ngày 20/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018),

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, với nội dung như sau:

I. CHỦ ĐỀ: "Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”

II. THỜI GIAN: Từ tháng 4 năm 2018 đến hết tháng 6 năm 2018. Tổng kết đợt thi đua tại Hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

III. NỘI DUNG

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

2. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

3. Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

4. Tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020.

5. Hưởng ứng các phong trào thi đua bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

6. Căn cứ vào nội dung kế hoạch, theo chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi đua. Kết thúc đợt thi đua các phòng, đơn vị chủ động phát hiện, đề nghị Giám đốc Sở khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, chú trọng khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt đợt thi đua thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

2. Đề nghị các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng đợt thi đua.

3. Giao phòng Nghiệp vụ Văn hóa chủ trì đăng các tin, bài, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc; bài, ảnh về kết quả thực hiện đợt thi đua trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

4. Giao Văn phòng Sở chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trên đây là nội dung phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), yêu cầu các phòng, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình tham gia, đạt hiệu quả cao./.

 

[ ]

 

Tin khác

THÔNG BÁO mời chỉ định thầu rút gọn, gói thầu: Đánh giá Hồ sơ dự thầu xây lắp; lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ.
THÔNG BÁO mời chỉ định thầu rút gọn, gói thầu: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp; thẩm định Hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
Tăng cường công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt
Thông báo Năm Du lịch quốc gia Hạ Long - Quảng Ninh 2018.
THÔNG BÁO Cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An
KẾT QUẢ THI ĐẤU, GIAO LƯU CÁC MÔN THỂ THAO TRONG KHUÔN KHỔ LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2018
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ X NĂM 2018
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.651.664