Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Quảng cáo, Tuyên truyền cổ động  

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


 

Nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện mục tiêu xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc thực hiện phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên và hiệu quả, Kế hoạch tập trung vào các nội dung chủ yếu cần thực hiện sau:

- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ (Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị).

- Xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác.

- Thực hiện quy định, quy chế làm việc; rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

- Tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

- Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 352/KH-SVHTTDL ngày 27/02/2018 về việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với các nội dung bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tiễn cũng như công tác chuyên môn của ngành.

Xem chi tiết các Chỉ thị, kế hoạch tại đây.

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 /admin/anhup/Chi thi so 26 2016 ve tang cuong ky cuong.doc

Chỉ thị số 27/CT-TTg  ngày 08/9/2016  /admin/anhup/CT 27 day manh hoc tap the tu t­ëng HCM.pdf

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW /admin/anhup/Ke hoach cua Tinh uy.doc

Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng HCM /admin/anhup/Ke hoach cua So.PDF

 

 

[ ]

 

Tin khác

Tài liệu tuyên truyền kết quả Năm APEC 2017
Đề cương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV
Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống rét đậm, rét hại
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
Hướng dẫn thực hiện môi trường du lịch không khói thuốc
Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"
Hội nghị tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban trên hệ thống xe vận tải hành khách, xe taxi.
SVHTTDL: CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2017
Công tác tuyên truyền 9 tháng đầu năm 2016 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh
Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho Hội diễn NTQC Công - Nông - Binh lần thứ IV năm 2016
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.244.994