Thông báo  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 1944 /TB-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

      THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ nhu cầu công việc, ví trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn nghề nghiệp và chỉ tiêu biên chế được duyệt của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-SNV; Quyết định số 174/QĐ-SNV ngày 18/10/2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017;

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

+ Người đăng ký dự tuyển có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức.

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của vị trí dự tuyển.

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức, viên chức:

1) Phòng Kế hoạch - Tài chính: 02 chỉ tiêu: Trong đó 01 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy chuyên ngành xây dựng. (Làm nhiệm vụ tham mưu lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; thỏa thuận bản vẽ thiết kế thi công bảo quản, tu bổ di tich); 01 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy chuyên ngành chuyên ngành Du lịch.(Làm nhiệm vụ tham mưu xây dựng và thẩm định các đề án, kế hoạch lĩnh vực Du lịch)

2) Phòng Nghiệp vụ du lịch: 01 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy chuyên ngành chuyên ngành Du lịch.(Làm nhiệm vụ tham mưu lập Hồ sơ công nhận khu du lịch, điểm du lich, tuyến du lịch; tham mưu xếp hạng Sao các khách sạn , Nhà nghỉ, hạng tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch)

3) Trung tâm Phát hành sách: 04 chỉ tiêu, trong đó: 03 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Khoa học xã hội nhân văn chuyên ngành Việt Nam học; 01 chỉ tiêu có trình độ Cao đẳng trở lên. (Làm nhiệm vụ kinh doanh phát hành Sách, xuất bản phẩm, Biên soạn, tuyên truyền giới thiệu Sách. Có kinh nghiệm công tác Phát hành Sách. Riêng trình độ Cao đẳng phải có từ 05 năm kinh nghiệm công tác trở lên, trong lĩnh vực kinh doanh...).

4) Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng: 02 chỉ tiêu, Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành văn hóa (làm công tác chiếu bóng lưu động 11 tháng/năm tại các huyện vùng cao, vùng sâu vùng xa của tỉnh.

5) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch: 01 chỉ tiêu, Trình độ Đại học chính quy, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. (Làm nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh ra nước ngoài và du khách quốc tế)     

6) Đoàn nghệ thuật: 03chỉ tiêu, Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Thanh nhạc (Đáp ứng các tiêu chuẩn về năng khiếu và ngoại hình)

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Đơn đăng ký dự tuyển theo phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Có xác nhận của UBND xã phường nơi cư trú (dán ảnh 4x6).

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Giấy khai sinh.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

+ 01 phòng bì có ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/10/2017 đến ngày 20/11/2017 (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng)

       - Địa điểm nộp hồ sơ: bộ phận một cửa Văn phòng Sở VHTT&DL - phố 4, Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

5. Hình thức tuyển dụng và nội dung thi:

- Hình thức thi: xét tuyển

- Nội dung thi:

+ Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển

+ Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Thời gian thi: có thông báo nội dung ôn tập, ngày thi, địa điểm thi sau khi có khi kết quả xét duyệt những hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển.

6. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện thu lệ phí xét tuyển sau khi đã có danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển. Mức phí 250.000đ/người (hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở thông báo tới mọi cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển./.

Nơi nhận:                        

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh;

- Báo Điện Biên Phủ;

- Trang thông tin điện tử của ngành;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

Phạm Việt Dũng

 

 

 

 

 

 

 

[ ]

 

Tin khác

Thông báo điều chỉnh Quy chế cuộc thi Thuyết minh viên Du lịch
Thông báo cuộc thi sáng tác logo huyện Duy Tiên (Hà Nam)
Thông báo về việc gia hạn gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc và bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 - 20/08/2018).
Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hoạt động và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng
THÔNG BÁO CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XVI, NĂM 2017
Thông báo về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng
Thông báo Cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch Thừa Thiên Huế năm 2017
Thông báo tham gia Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ XIII năm 2017 - 2018
Thông báo về việc xin ý kiến dự thảo đề cương, nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Điện Biên
Thông báo Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam
TÀI LIỆU HỌP TỔNG KẾT LỄ HỘI HOA BAN, SỰ KIỆN HOA ANH ĐÀO 2018 VÀ THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO LỄ HỘI HOA BAN VÀ SỰ KIỆN HOA ANH ĐÀO NĂM 2019
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.186.399