Thông báo  

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hoạt động và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng


Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của liên bộ Bộ Tài chính- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; Thực hiện Thông báo số 17/TB-UBND, ngày 09 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về Thông báo Kết luận của đ/c Lê Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban khối Văn hóa xã hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định ban hành định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để hoàn thiện nội dung dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1627 /SVHTTDL – KHTC ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hoạt động và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng   đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham gia ý kiến và gửi văn bản tham gia về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 25/9/2017. Sau ngày 25/9/2017 nếu cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì được coi như thống nhất với Dự thảo văn bản.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động; diễn viên nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Dự thảo Quy định Định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động; diễn viên nghệ thuật quần chúng hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Điện Biên đối với đội tuyên truyền lưu động; diễn viên nghệ thuật quần chúngtrên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

 
 

[ ]

 

Tin khác

THÔNG BÁO CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XVI, NĂM 2017
Thông báo về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng
Thông báo Cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch Thừa Thiên Huế năm 2017
Thông báo tham gia Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ XIII năm 2017 - 2018
Thông báo về việc xin ý kiến dự thảo đề cương, nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Điện Biên
Thông báo Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam
Thông báo về việc lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Thông báo Cuộc thi Ảnh du lịch Quảng Nam lần II - 2017
Thông báo Cuộc thi sáng thác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái năm 2017
Thông báo Cuộc thi sáng tác ca khúc và bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 - 20/08/2018)
TÀI LIỆU HỌP TỔNG KẾT LỄ HỘI HOA BAN, SỰ KIỆN HOA ANH ĐÀO 2018 VÀ THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG DỰ THẢO LỄ HỘI HOA BAN VÀ SỰ KIỆN HOA ANH ĐÀO NĂM 2019
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.186.233