Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Tin tức hoạt động  

Kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo các phòng, đơn vị, các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, tập trung về quyền bình đẳng giới, phê phán hủ tục trọng nam khinh nữ; vấn đề bạo hành trong gia đình; gương các gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình văn hóa; gương những già làng, trưởng bản tiêu biểu trong việc dạy bảo con cháu làm theo pháp luật, sống hòa thuận, hiểu thảo với ông bà cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình Việt Nam. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân các dân tộc, quan tâm đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Theo báo cáo, tổng hợp kết quả từ các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh có 90 vụ BLGĐ, trong đó: Bạo lực tinh thần 45 vụ;  Bạo lực thân thể 36 vụ; Bạo lực tình dục 5 vụ; Bạo lực kinh tế 4 vụ. So với 6 tháng đầu năm 2016 số vụ bạo lực gia đình giảm 79 vụ.

Chi tiết Báo cáo công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017.

Nghiêm Lâm

Phòng XDNSVH&GĐ

 

[ ]

 

Tin khác

Khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao, công tác gia đình cho cán bộ cơ sở tại huyện Mường Nhé
BCĐ Công tác gia đình tỉnh ĐB: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Liên hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Điện Biên lần thứ 2 năm 2016
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa và công tác gia đình năm 2016.
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Sau 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về công tác gia đình
Bộ VHTTDL chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Lao Xả Phình chú trọng nâng cao nhận thức về Luật Hôn nhân và Gia đình
Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014
1
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Tài liệu họp UBND tỉnh ngày 20/3
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ LỄ HỘI HOA BAN 2019 (Cập nhật ngày 12/3/2019)
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.041.156