Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Tin tức hoạt động  

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã phát triển mạnh mẽ tại các địa phương trên toàn tỉnh. Thông qua Cuộc vận động, người dân đã nắm rõ tiêu chí danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư tiên tiến, Khu dân cư văn hóa, từ đó có ý thức thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... Đến nay, toàn tỉnh có 27/116 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 8/14 phường, thị trấn đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị, 1332 thôn bản đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 1235 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 80.586 gia đình đăng ký đạt chuẩn văn hóa,

Không còn là hình thức, Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn toàn tỉnh đã đi vào chất lượng, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Từ Cuộc vận động, nhiều hoạt động tình nghĩa nhân đạo đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Mỗi năm, cán bộ và nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã đã ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm tình thương... được hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ trong và ngoài tỉnh.

Trong thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật và theo hương ước, quy ước; phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời…

Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thực sự làm chuyển biến mạnh nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, từng bước xoá bỏ tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị gắn bó với nhân dân, làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

Thu Thủy

Trung tâm Văn hóa

 

[ ]

 

Tin khác

Liên hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Điện Biên lần thứ 2 năm 2016
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa và công tác gia đình năm 2016.
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Điện Biên: Sau 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về công tác gia đình
Bộ VHTTDL chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Lao Xả Phình chú trọng nâng cao nhận thức về Luật Hôn nhân và Gia đình
Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014
Nâng cao năng lực giám sát thực hiện Luật, chính sách và hỗ trợ pháp lý cho người cao tuổi
Tọa đàm nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày Phòng chống ma túy.
Triển khai các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại tỉnh Điện Biên
1
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.245.111