Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Tin tức hoạt động  

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Theo đó, kế hoạch cũng đã đề ra 7 mục tiêu cụ thể cần đạt đến năm 2020, cụ thể như sau: Phấn đấu đạt trên 90% trở lên số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; 90% trở lên số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 90% trở lên số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 80% trở lên cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình có báo cáo viên cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình; 70% trở lên số nạn nhân bạo lực gia đình có nhu cầu hoặc được phát hiện bảo đảm tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; 90% trở lên số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi;  60% trở lên số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Để thực hiện kế hoạch, Ban chỉ đạo cũng đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong thời gian tới như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và quản lý cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, củng cố hệ thống của các cấp, các ngành trong tỉnh về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh để kịp thời bổ sung, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế; Tăng cường hiệu quả của công tác truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Tiến hành can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình; Xã hội hóa đưa công tác phòng chống bạo lực gia đình trở thành vấn đề cần quan tâm của toàn xã hội; Tăng cường các hoạt động kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời Ban chỉ đạo Công tác gia đình cũng giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh; giao nhiệm vụ yêu cầu tất cả các cơ quan thành viên BCĐ, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cùng phối hợp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả mà mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là Kế hoạch quan trọng trong tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác gia đình nói chung và phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện.

Thu Hiền

Phòng XDNSVH&GĐ                                     

 

[ ]

 

Tin khác

Điện Biên: Sau 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về công tác gia đình
Bộ VHTTDL chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Lao Xả Phình chú trọng nâng cao nhận thức về Luật Hôn nhân và Gia đình
Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014
Nâng cao năng lực giám sát thực hiện Luật, chính sách và hỗ trợ pháp lý cho người cao tuổi
Tọa đàm nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày Phòng chống ma túy.
Triển khai các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại tỉnh Điện Biên
Khảo sát xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia phong trào TDĐKXDĐSVH tại tỉnh Điện Biên
NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Nhìn lại công tác gia đình tỉnh Điện Biên năm 2013
Tài liệu họp Tiến độ Lễ hội Hoa Ban 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI
Thể lệ Cuộc thi Thơ, ảnh đẹp Hoa Ban, Hoa Anh Đào năm 2019
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.849.677