Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Tin tức hoạt động  

Hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014


Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ được lồng ghép trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các phòng, đơn vị trực thuộc vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức nữ đã có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để tham gia tích cực vào các mặt công tác của cơ quan, có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác và đạt được nhiều thành tích. Không có hiện tượng phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực đời sống và công tác. Số lượng cán bộ nữ lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc được nâng lên. Điều này được thể hiện rõ qua việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có số lượng cán bộ nữ khá lớn: 208/373 tổng số cán bộ, chiếm 55,7% tổng số cán bộ công chức của ngành. Trong đó tỷ lệ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo là 24 trên tổng số 50 đ/c lãnh đạo, chiếm tỷ lệ 48%.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng viên nữ cũng được chú trọng, 6 tháng đầu năm 2014 có 13 đồng chí được giới thiệu kết nạp Đảng, trong đó có 7 nữ. Số Đảng viên nữ chiếm tỷ lệ tương đối trong ngành: 32 trên tổng số 82 Đảng viên, chiếm 39%. Đặc biệt hoạt động của phụ nữ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày gia đình Việt Nam 28/6… được Ban lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm và tạo điều kiện.

Đồng thời ngành đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa lý cũng như điều kiện của địa phương để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về nội dung, ý nghĩa của Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Coi việc tuyên truyền giáo dục là trách nhiệm của mỗi đơn vị, của mọi cấp, mọi ngành và là trách nhiệm của toàn dân. Từ đó giúp người dân hiểu được vai trò của phụ nữ, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với xã hội,từ đó cần phải quan tâm đến gia đình nói chung và phụ nữ nói riêng, đề cao giá trị của gia đình và củng cố mối quan hệ trong gia đình; Giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và kỹ năng ứng xử trong gia đình; tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.Thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vấn đề bình đẳng giới đã giúp cán bộ nữ của ngành thực hiện tốt các quan điểm về giới như: kế hoạch hóa gia đình, chính sách dân số; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức nuôi dạy con cái; kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Nguyễn Lan Phương

Phòng XDNSVH&GĐ

 

[ ]

 

Tin khác

Nâng cao năng lực giám sát thực hiện Luật, chính sách và hỗ trợ pháp lý cho người cao tuổi
Tọa đàm nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày Phòng chống ma túy.
Triển khai các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại tỉnh Điện Biên
Khảo sát xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia phong trào TDĐKXDĐSVH tại tỉnh Điện Biên
NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
Nhìn lại công tác gia đình tỉnh Điện Biên năm 2013
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.650.198